marți, 18 decembrie 2012

Manuscrise distribuite pe datarea istorica si tip

Descurcati-va! :) Daca ati avea in casa trei Biblii in care un verset ar fi redat in trei feluri diferite, cum ati alege redarea autentica? Sau macar cel mai apropiat de textul autorului? De asta se ocupa comparatia textuala. Compara, analizeaza, emite ipoteze cu privire la diferentele ce exista intre manuscrise. Dar oare cum alegi cei bine? Eu cred ca si aici trebuie sa fi calauzit de Dumnezeu. Daca nu esti calauzit de Dumnezeu si aici poti lua decizii gresite.


MANUSCRISE BIBLICE DIN ANII 100-199: 
NUMELE, TIPUL-LIMBA, CONTINUTUL  
  
Din aceasta perioada avem 4 manuscrise scrise pe papirus (notate cu sigla P, de la cuvantul "papirus")):

P52 (e,~125 e.n., e=Evanghelii, fragmente de text in limba greaca, din Evanghelia dupa Ioan)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rylands_Library_Papyrus_P52 

P90 (e=Evanghelii, fragmente de text in limba greaca, din Evanghelia dupa Ioan)
https://en.wikipedia.org/wiki/Papyrus_90

P98 (r=Apocalipsa, fragmente in limba greaca)
https://en.wikipedia.org/wiki/Papyrus_98

P104 (e=Evanghelii, fragmente de text in limba greaca, din Evanghelia dupa Matei); 
https://en.wikipedia.org/wiki/Papyrus_104

MANUSCRISE BIBLICE DIN 200-299 
NUMELE, TIPUL-LIMBA, CONTINUTUL    
P1(e)/P4/P5/P9(c)/P12(p)/P15/P20(c)/P22(e)/P23/P27(p)/P28(e)/P29(a)/P30(p)/P32(p;~200)/P39(e)/P40(p)/P45(e,a)/P46(p;200;chester beatty)/P47(r)/ P48(a)/P49(p)/P53(e,a)/P64+67(e;200)/P65(p)/P66(200)/P69/P70/P75/P77/P80/P87(p)/P91(a)/P95(e)/P101/P103/P106/P107/ /P108(r)/P109(e)/P111/P113(p)/P114 //// 0189(u;a)/ 0220(u;p) ;

MANUSCRISE BIBLICE DIN ANII 300-399
NUMELE, TIPUL-LIMBA, CONTINUTUL       
P6(e)/ P7/P8(a)/P10(p)/P13/P16/P17/ P18(r)/P24/P25(e)/P35/P37/P38(p;300)/ P62(e)/P71/P72(c)/P78/P81/P86(e)/P88/P89(p)/P92/P100(c)/ P102(e)/P110/P115(r) /// S01(u; e,a,c,p,r)/ BO3(u; e,a,c,p)/ 058(e)/ 0162/ 0169(r)/ 0171(e, ~300)/ 0185 (p)/ 0188(e)/ 0206(c)/ 0207(r)/ 0221(p)/ 0228(p)/ 0231(e)/ 0242 /// it-a(v;o.l.;e)/ it-w(c) /// syr-s(v;s.p.s.;e)/ syr-c(s.p.c.) /// cop-sa(v;cop.sah.; e,a,c,p,r)/ cop-ach(cop.ach.;e,c)/ cop-ach2(cop.sub-ach.;e)

MANUSCRISE BIBLICE DIN ANII 400-499 
NUMELE, TIPUL-LIMBA, CONTINUTUL     
P19(e)/ P21/P50(a)/P51(p;~400)/P57(a)/P82(e)/P85(r)/ P93(e)/P99(p;~400)/P112(a) /// A02(u; e,a,c,p,r)/ C04(e,a,c,p,r)/ D05(e,a)/ I016(p)/ [Q026(u;biz.;e)]/ T029+0113,0125,0139(e)/ W032/ 057(a)/ 059+0215(e)/ 062(p)/ 048(a,c,p);/ 068(e)/ 069/ 077(a)/ 0160(e)/ 0163(r)/ 0165(a)/ 0166(a,c)/0172(p)/ 0173(c)/ 0175(a)/ 0176(p)/ 0181(e)/ 0182/ 0201(p)/ 0214(e)/ 0216/ 0217/ 0218/ 0219(p)/ 0226/ 0227/ 0232(c)/ 0236(a)/ 0240(p)/ 0244(a)/ 0252(p)/ 0254/ 0261/ 0270/ 0274(e)/ 0301 /// it-a2(e)/ it-b/ it-d(e,a)/ it-e(e)/ it-ff2/ it-h(e,a,c,p)/ it-k(e)/ it-m/ it-f /// vg(v+c;vulg.; e,a,c,p,r) /// syr-p( s.p.pes.;e,a,c,p) /// cop-pbo( cop.prot.bo.; e)/ cop-meg( cop.med.eg.; e,a)/ cop-mf( cop.med.fay.;e) 
/// geo( geo.; e,a,c,p) ;

MANUSCRISE BIBLICE DIN ANII 500-599  
NUMELE, TIPUL-LIMBA, CONTINUTUL    
P2(e)/ P11+14(p)/P33+58(a)/P36(e)/P54(c)/P56(a)/P63(p;~500)/ P76(e)/P83/P84/P94(p)/P96(e)/P38(p;300)/ P105 /// D06(u;p)/ E08(a)/ H015(p)/ [N022(biz.;e)]/ [023(biz.)]/ [P024(biz.)]/ Z035/ X040/ [S042(biz.)]/ 060/ 066(a)/ 067(e)/ 070+0110,0124,0178,0179,0180,0190, 0191, 0193, 0202// 071/ 072/ 073+084/ 076(a)/ 078(e)/ 079/ 081(p)/ 082/ 085(e)/ 086/ 087+092b/ 088(p)/ 091(e)/ 094/ 0143/ 0147/ 0159/ 0170/ 0184/ 0186+0224(p)/ 0187(e)/ 0198(p)/ 0208/ 0213(e)/ 0222(p)/ 0223/ 0225/ 0237(e)/ 0241(p)/ 0245(c)/ 0246/ 0247/ 0251/ 0260(e)/ 0266/ 0293+089,092a (e)/ 0282(p)/ 0285(c,p)/ 0292(e)/ 0296(c,p) /// it-d(p)/ it-e(a)/ it-f(e)/ it-gue(p)/ it-j/ it-t(e)  /// syr-pal( s.p.; e,a,c,p)/ syr-ph( s.phl.; c,r) /// eth ( eth.; e,a,c,p,r)  ;

MANUSCRISE BIBLICE DIN ANII 600-699  
NUMELE, TIPUL-LIMBA, CONTINUTUL    
P3(e)/ P26(p;~600)/ P31/ P34/ P43(r)/ P44(e)/ P55/ P59/ P60/ P68(p)/ P73(e)/ P74(a,c)/ P79(p)/ P97(e)/ P116(p) /// 083+0112,0235(u;e)/ 096(a)/ 097/ 098(p)/ 099(e)/ 0102+0138/ 0106+0119/ 0107/ 0108/ 0109/ 0111(p)/ 0145(e)/ 0164/ 0167/ 0183(p)/ 0199/ 0200(e)/ 0204(c)/ 0209(c,p)/ 0210(e)/ 0239/ 0259(p)/ 0262/ 0275(e)/ 0294(a)/ 0300(e)/ 0303 /// it-aur(e)/ it-b/ it-l(a,c)/ it-o(e)/ it-p/ it-q(c,e)/ it-r1(e)/ it-r(p)/ it-s(e)/ it-v /// syr-h( s.harc.;~616; e,a,c,p,r) ;

MANUSCRISE BIBLICE DIN ANII 700-799  
NUMELE, TIPUL-LIMBA, CONTINUTUL   
P41(a)/ P42(e)/ P61(e; ~700) /// [E07(u; biz.; e)]/ L019(e)/ 095+-0123(a)/ 0101(e)/ 0118(e)/ 0126/ 0127/ 0146/ 0148/ 0156(c)/ 0161(e)/ 0229(r)/ 0233(e)/ 0234/ 0238/ 0250/ 0256/ 0277/ 0298/ 0279/ 0281/ 0289(p)/ 0291(e) /// it-b(e)/ it-ff1/ it-g1/ it-l/it-p/ it-r/ it-s(p)/ it-v/it-z(c,p,r)

MANUSCRISE BIBLICE DIN ANII 800-899   
NUMELE, TIPUL-LIMBA, CONTINUTUL  
[F09(u; biz.; e)]/ F010( p)/ [G011(e)]/ G012(p)/ [H013(e)]/ [K018(c,p)]/ [L020(a,c,p)]/ [[P025(a,c,p,r)]/D037(e)/ Q038/ Y044(e,a,c,p)/ K017(e)/ K018(c,p)/ 050(e)/ 0115/ 0122(p)/ 0128(e)/ 0130/ 0131/ 0132/ 0150(p)/ 0155(e)/ 0269/ 0271/ 0278(p) /// 33(m; e,a,c,p)/ 565(e)/ 892/ 1424/ 1841(r)/ 2464(a,c,p) /// l 127( lec.; biz.; e)/ l 563(a)/ l 292(e)/ l672 /// it-ar(a,c,p,r)/ it-comp(p)/ it-f/ it-ff(e)/ it-g(p)/ it-m /// cop-bo( cop.boh.; e,a,c,p,r) /// geo-1( geo.; e,a,p) 

MANUSCRISE BIBLICE DIN ANII 900-1099  
NUMELE, TIPUL-LIMBA, CONTINUTUL
[046=B0266(u;r)]/ 051(r)/ 075(p)/ 0105(e)/ 0121+0121a (p)/ 0140(a)/ 0141(e)/ 0177(e)/ 0243+0121b (p)/ 0249(e)/ 0299 /// f1( family1;m;e)/ 81(a,c,p; 1044 e.n.)/ 104(p; 1087 e.n.)/ 174 (e; 1052 e.n.)/ 181(a)/ 230(e; 1013 e.n.)/ 307(a)/ 459(p;1092)/ 1175(a,c,p)/ 1582(e;948 e.n.)/ 1735(c)/ 1739(a,c,p)/ 1891(a)/ 1912(p)/ 2138(c; 1072 e.n.)/ 2329(r)/ 2351 /// l 60( lec.;biz.; e,a)/ l 156(a)/ l 253(e; 1020 e.n.)/ l 514/ l 597(a)/ l 770(e)/ l 813(e; 1069 e.n.)/ l 1443(a; 1053 e.n.)/ l 1552 (e; 985 e.n.) /// it-mon(p)/ it-ro(a)/ it-p(p)/ it-sin(a,r) /// geo-2(e,a,p)/ geo-A(e,a,p)/ geo-B(e,a,p) ;

MANUSCRISE BIBLICE DIN ANII 1000-1499 
NUMELE, TIPUL-LIMBA, CONTINUTUL
f1(family 1;m;e?)/ f13( family 13; m;?e)/ 28/ 323/ 365/ 579/ 614/ 630/ 700/ 945/ 1006/ 1241/ 1611/ 1854/ 1881/ 2030/ 2050( ~1107 e.n.)/2053//2062/ 2344/ 2377/ 2427 /// it-c(e,a)/ it-den(a,p)/ it-div(p)/ it-gig(a,r)/ it-l(e)/ it-o(p)/ it-p(a)/ it-ph(a)/ it-sa(a)/ it-w(a)/ it-t(a,c,p,r) /// eth ( c) ;    

(Nota: au fost incluse toate mss. importante:  papirusuri, uniciale; versiunile latine vechi, vulgata-mss, siro-palestiniene; copte; si o mare majoritate din minuscule; M (textul majoritar bizantin); o parte din lectionare;)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.