luni, 20 mai 2013

Situatia din "timpurile din urma"


"Dar Duhul spune lămurit că în timpurile din urmă unii se vor îndepărta
de credinţă, dându-şi mintea  unor duhuri înşelătoare
şi unor învăţături ale demonilor"
1Timotei 4:1

          În numărul trecut am arătat problematica credinţei în "soartă", arătând de ce ea nu aduce cinste Creatorului, ci îl dezonorează şi chiar denigrează, mai ales atunci când ea este "îmbrăcată" în versetele Sfintei Scripturi, şi este numită cu alte denumiri. Am putea cita din mitologiile popoarelor păgâne arătând că ea are origini păgâne, chiar şi credinţa naivă în horoscoape, conform căreia mari mulţimi cred că soarta le este scrisă de stele, este o formă de perpetuare a acestei idei idolatre păgâne, căci în antichitate oamenii se închinau la stele. În ignoranţa lor, unii sunt atât de fără de discernământ, încât merg până acolo să creadă că "soarta" lor se poate citi din palmele lor sau culmea, din zaţul care a rămas de la cafeaua ce au băut-o...
          Însăşi Sfânta Scriptura arată originea ei păgână, condamnând-o cu asprime:
"Dar pe voi, care părăsiţi pe Iehova,
care uitaţi muntele Meu cel sfânt,
care pregătiţi o masă "Norocului"
şi umpleţi un pahar cu vin amestecat în cinstea "Soartei",
vă număr sub sabie şi toţi vă veţi apleca ca să fiţi măcelăriţi,
căci Eu am chemat, şi n-aţi răspuns;
am vorbit, şi n-aţi ascultat,
ci aţi făcut ce era rău înaintea Mea
şi aţi ales ce nu-Mi place."
Isaia 65:11,12
          Este trist, că în acest timp de intens studiu şi cercetare a Bibliei, chiar în limbile ei originale în care a fost scrisă, mai sunt creştini care nu-şi dau seama - şi din nefericire mulţi -, că anumite învăţături ale lor sunt de fapt învăţături ale idolatrilor "înţelepţi" păgâni, ai căror urmaşi s-au strecurat în adunarea lui Dumnezeu, după moartea apostolilor (Fapte 20:29), ţinând cu încăpăţânare la credinţele şi învăţăturile lor idolatre, încercând cu o falsă smerenie şi mai ales cu viclenie să le "îmbrace" în versetele Bibliei. Unul din marile pericole ce pândea şi pândeşte în continuare adunarea lui Dumnezeu, este pericolul contaminării ei din exterior, prin strecurarea în sânul ei a elementelor nesincere, subversive străine.
          Dar mai este un pericol, cu mult mai rafinat, ce îi paşte pe creştinii care sunt după mărturia depusă de Domnul lor, Isus Cristos, şi anume, pericolul contaminării adunării din interiorul ei, după cum ni s-a scris:
"şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici după ei"
Fapte 20:30
          Trebuie să ne întrebăm: De ce? Ce anume a condus ca unii oameni care au fost cândva la credinţa Biblică, să se îndepărteze de adevăr "dându-şi mintea  unor duhuri înşelătoare şi unor învăţături ale demonilor"  învăţând "lucruri stricăcioase"? Ar fi mai multe cauze de înşirat, dar cea mai gravă cauză este îndepărtarea treptată de viaţa sfântă, cerută de Dumnezeu. Mulţi creştini care cândva au trăit o viaţă sfântă au sfârşit în păcatul făţărniciei, ajungând sub influenţa duhurilor necurate deoarece n-au mai privit neascultarea de Creator şi efectul neascultării, adică păcatul aşa cum l-au privit cândva, în toată hidoşenia şi urâciunea lui. În ochii lui Dumnezeu nu există "păcat" şi "păcăţel", ci păcatul este hidos şi urât în orice cantitate, şi aşa înţelegeau şi aceştia. Dar treptat, au început să-şi permită de bunăvoie şi nesiliţi de nimeni unele "păcăţele" înaintând tot mai mult în nelegiuire (2Timotei 2:16), care a deschis larg uşa duhurilor satanice să intre şi să influenţeze mintea lor, căci păcatul odată instaurat se extinde repede ca cangrena (2Timotei 2:17).
         Decăderea în păcat şi sub infuenţa duhurilor demonice îi poate paşte îndeosebi pe cei veniţi de curând la credinţă, fie bătrâni, fie tineri, care nu au experienţă în lupta contra duhurilor Celui Rău. Ei pot fi o sursă uşoară de contaminare a adunării, dacă ei înşişi nu se supun celor mai experimentaţi ca ei şi mai ales dacă cei aflaţi în fruntea adunării nu respectă cu stricteţe Scriptura, investind în fruntea adunărilor ce aparţin de frăţia lor, slujitori care sunt întorşi de curând la credinţă - 1Timotei 3:6.
          Lipsa de experienţă şi de om matur în credinţă a putut face ca mulţi creştini să creadă că unele aspecte din lumea antică religioaso-idolatră păgână sunt compatibile cu credinţa creştină. Pericolul constant este prietenia cu lumea, mai ales cu cea religioasă - 1Ioan 2:15,16. Un proverb înţelept spune: "Arată-mi cu cine te însoţeşti, ca să-ţi spun cine eşti." Satan Diavolul a folosit cu foarte mare succes elementele religioase idolatre păgâne, reuşind să perfecţioneze şi să impună minciuna lui spusă în grădina Edenului, că oamenii ar fi nemuritori prin naştere şi că moartea nu este moarte, ci, o poartă spre o altă lume- Geneza 3:1-5.
          Deoarece anumiţi creştini, tineri în credinţă, nu au vegheat suficient asupra căii lor creştine, ci s-au împrietenit cu învăţaţii (filozofii) lumii idolatro-păgâne, au fost în cele din urmă "o pradă uşurică" în gura "balaurului" Satan, şi au contaminat adunarea cu multe erezii (învăţături) nimicitoare.
          Un astfel de caz trist este cel al lui Origene, care s-a născut în oraşul Alexandria, Egipt (secolul 3, d. Cr.). Tatăl său a fost creştin şi a fost martirizat de către autorităţile idolatre ale imperiului roman din Egipt, căci pe atunci Egiptul era o provincie a imperiului Roman. El chiar şi-a îmbărbătat tatăl, ca să reziste în martirajul lui. Însă, din lipsă de experienţă, şi dintr-o dorinţă a cărnii de a fi remarcat şi apreciat, încă de pe când era învăţător de catecheză creştină, a ajuns foarte de tânăr sub influenţa anumitor învăţături şi interpretări gnostico-eretice ale Scripturii, ajungând chiar să-şi mutileze organele genitale, castrându-se.
          Cu timpul şi-a recunoscut greşeala în această privinţă, regretând amarnic, dar căzând într-o altă extremă, interpretând toată Sfânta Scriptură simbolic (alegoric). Pe când era profesor de catecheză creştină, studia intens filozofii lumii idolatre păgâne, fiind cursant (ucenic) în şcoala lui Ammonius Saccas, un filozof păgân, de orientare neoplatonică, care alături de maeştrii săi păgâni, credea că oamenii sunt nemuritori, moartea nefiind altceva decât o poartă spre o altă viaţă. Origene, merge atât de departe în orbirea lui spirituală încât pe lângă învăţătura despre nemurire, mai soarbe de la filozoful păgân Pitagora din Samos şi din alte surse învăţătura migraţiei sufletului dintr-un corp în altul. El preia de la maestrul său pagân neoplatonismul şi îl pune ca fundament al interpretării sale teologice. Credinţa lui era, că deoarece oamenii sunt nemuritori, până la urmă toţi vor fi mântuiţi, chiar şi fiinţele îngereşti decăzute, ca Satan şi demonii, orice păcat mare ar fi fost făcut. Cu Origene şi cu alţii de seama lui, s-a împlinit Scriptura care prevestea: "şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici după ei".
          Măcar că Origene a fost avertizat şi chiar alungat din adunarea de la Alexandria, din cauza abaterilor sale, totuşi nu s-a supus corecţiei şi a ajuns să moară ca unul dintre cei mai mari învăţători falşi. Vedem prin urmare, cât de trist este când din lipsă de experienţă, din cauza prieteniei cu lumea idolatră şi dintr-o dorinţă oarbă de a fi remarcaţi şi apreciaţi se poate trece foarte uşor dintr-o extremă în alta, fără a învăţa nimic din greşeala precedentă, când acolo unde ar trebui să se interpreteze simbolic se interpretează literal şi acolo unde ar trebui să se interpreteze literal se interpretează simbolic. Atenţie mare!!! Dacă nici noi nu vom putea fi capabili să învăţăm din greşelile noastre (ca să nu mai vorbim de ale altora), le vom repeta într-un alt mod asemănător, spre paguba şi ruşinea noastră.
          Acum este timpul corecţiei! Acum este timpul vigilenţei! Să nu uităm că există un Diavol, care este Satan. El este Acuzatorul şi Adversarul lui Dumnezeu, şi deasemenea şi al nostru - Apocalipsa 12:10. Lui nu-i convine că ne-am pus sub aripa protectoare a Cuvântului lui Dumnezeu. Şi Cel Rău ştie proverbul înţelept care spune că "Repetiţia este mama învăţăturii", de aceea va căuta cu orice preţ ca să ne facă să nu citim Scriptura, ne va da ceva "mai important" de făcut, sau ne va face să credem că o cunoaştem deja destul de bine şi nu are rost să stăm tot "cu nasul în ea". Odată ce ne-a îndepărtat de ea, va avea el grijă să uităm anumite aspecte ştiute, şi să ne prindă prin şiretlic să acceptăm anumite lucruri scose din context şi răstălmăcite, căci ne va spune şi nouă ca Domnului Isus "fă aşa că aşa este scris". El poate să ne dea chiar îndemnuri şi viziuni contrare cu spiritul învăţăturilor Domnului Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, amestecând aparent armonios adevărul cu neadevărul, poate că în necazurile noastre ne va trimite şi nouă nişte "prieteni" ca şi patriarhului Iov, să ne acuze că suntem eretici, sectanţi şi fanatici, că învăţăturile noastre sunt contrare cu spiritul Scripturii sau cu cel al epocii luminate şi umaniste în care trăim, că nu trăim şi gândim ca majoritatea luminată, sau cine ştie ca vreo sectă sau poate că ne va trimite oameni ignoranţi care pentru un câştig urât şi faimă ca Balaam, vor face tot posibilul să ne întoarcă de pe calea lui Dumnezeu, poate ne va trimite prigoană sau lipsuri, sau moarte de martir sau poate că va "strecura" printre noi "lupi răpitori... care nu vor cruţa turma", poate va ridica din mijlocul nostru oameni, care "se vor îndepărta de credinţă, dându-şi mintea  unor duhuri înşelătoare şi unor învăţături ale demonilor" ...
         Eşti pregătit pentru a înfrunta vijelia? Dacă nu, atunci acum este momentul să începi să zideşti pe "stâncă", pe Isus Cristos, singurul Fiu născut al lui Dumnezeu - Matei 7:21-27. De exemplu Domnul Isus spunea unui necredincios, că "trebuie" să se nască din nou, altfel nu va vedea împărăţia lui Dumnezeu - Ioan 3:1-21. Dar dacă venim cu o interpretare simbolică (alegorică), acolo unde nu este cazul, ca Origene, că nu-i "chiar aşa" de literal de tăios mesajul de aici, ci mai este cândva în viitor, în mileniu, sau după mileniu o "portişoară de scăpare" pentru cei ce "nu pot" acum, mai suntem noi ucenicii Domnului Isus sau al lui Origene? Cum am mai afirmat şi în numărul trecut, noi oamenii nu suntem roboţi, ci cu mult mai presus decât atât, căci Creatorul ne-a creat după chipul şi asemănarea Sa. Să ne întrebăm deci, dacă credem în "soartă", sau dacă suntem adepţii (ucenicii) gândirii lui Origene, oare chiar "nu pot" oamenii să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu, căci "aşa le este scris", sau deoarece "nu este timpul acum" sau mai degrabă oamenii "nu vreau" să asculte de Cuvânt? Să lăsăm Scriptura să răspundă:
"Căci Eu am chemat, şi n-aţi răspuns;
am vorbit, şi n-aţi ascultat,
ci aţi făcut ce era rău înaintea Mea
şi aţi ales ce nu-Mi place."
Isaia 65:11,12
"Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci
şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine!
De căte ori am dorit să adun copii tăi, cum îşi adună găina puii sub aripi
şi n-aţi vrut."
Luca 13:34
          Eşti pregătit pentru a-l înfrunta pe Satan cu Cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum a făcut Domnul nostru Isus Cristos? Eşti pregătit pentru a vrea să faci necondiţionat voia Tatălui Domnului nostru Isus Cristos? Dacă nu, atunci să ştii că zideşti pe "nisip" şi atunci când va veni "uraganul" încercărilor, lansat de Satan Diavolul, prăbuşirea ta va fi mare. Acum este momentul să începi să zideşti pe "stâncă", pe Isus Cristos, singurul Fiu născut al lui Dumnezeu - Matei 7:21-27.

Februarie 2007, Cluj-Napoca

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.