vineri, 28 iunie 2013

PROTEST! O multime de martori contra coruptiei de la Matei 10:28!

Cei din Biblie spun clar in nenumarate randuri ca sufletul moare sau ca poate fi ucis. 


Cuvântul "suflet", în ebraica este "nephesh", iar în greacă este "psuche". 
Să vedem cum este descris "sufletul" în Biblie: 
- Conform cu textul ebraic, "sufletul" poate mânca sânge (lucru interzis) şi carne: 
 "Dacă s-ar întâmpla să mănânce cineva a treia zi din carnea jertfei lui de mulţumire, jertfa lui nu va fi primită şi nu se va ţine în seamă celui ce a adus-o: ci va fi un lucru uracios şi, sufletul (nephesh) care va mânca din ea, îşi va purta nelegiuirea." 
 "dar sufletul (nephesh) care, găsindu-se în stare de necurăţie, va mânca din carnea jertfei de mulţumire care este a DOMNULUI, să fie nimicit din poporul său." Levitic 7:20 
 "Sufletul (nephesh) care va mânca sânge de orice fel va fi nimicit din poporul său." Levitic 7:27 
 "De aceea am zis fiilor lui Israel: "Nici un suflet (nephesh) dintre voi să nu mănânce sânge, şi nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru să nu mănânce sânge." Levitic 17:12 
 "Orice suflet (nephesh), fie născut în tară, fie străin, care va mânca dintr-un animal sălbatic mort sau sfâşiat, să-şi spele hainele, să se scalde în apa şi va fi necurat până seara; apoi va fi curat." Levitic 17:15 
- Conform cu textul ebraic, "sufletul" se poate usca (ofili): 
 "Şi acum ni s-a uscat sufletul (nephesh): nu mai este nimic! Ochii nostrii nu văd decât mana aceasta." Numeri 11:6 
- Conform cu textul ebraic, "sufletul" poate atinge lucruri necurate: 
 "Orice lucru de care se va atinge cel necurat va fi necurat; şi sufletul (nephesh) care se va atinge de el să fie necurat până seara." Numeri 19:22 
- Conform cu textul ebraic, "sufletul" poate fi sfâşiat ca de un leu: 
 "Scapă-mă de toţi cei care mă urmăresc şi eliberează-mă, ca să nu sfâşie sufletul (nephesh) meu ca un leu care te face bucăţi, ..." Psalmii 7:1,2 
- Conform cu textul ebraic, "sufletul" poate merge în groapă sau mormânt: 
 "ca să-i păzească sufletul (nephesh) de groapa şi viaţa de loviturile sabiei." 
 "sufletul (nephesh) i se apropie de groapă, şi viaţa de vestitorii morţii." 
 "Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă, şi viaţa mea vede lumina!" 
 "ca să-i ridice sufletul (nephesh) din groapă, ca să-l lumineze cu lumina celor vii." Iov 33:18,22,28,30 
 "DOAMNE, Tu mi-ai scos sufletul (nephesh) din Locuinţa morţilor, Tu m-ai ţinut cu viaţă în mijlocul celor ce se coboara în groapă." Psalmii 30:3 
- Conform cu textul ebraic, "sufletul" poate fi pus în lanţuri: 
 "I-au strâns picioarele în butuci, i-au pus sufletul (nephesh) în fiare" Psalmii 105:18 
- Conform cu textul ebraic, "sufletul" se poate dezgusta de toate felurile de hrană: 
 "Sufletul (nephesh) lor se dezgustate de orice hrană şi erau lângă porţile morţii."Psalmii 107:18 
- Conform cu textul ebraic, "sufletul" poate fi sătul: 
 "Sufletul (nephesh) sătul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci." Proverbe 27:7 
- Conform cu textul ebraic, "sufletul" poate fi scos dintr-o prinsoare: 
 "Scoate-mi sufletul (nephesh) din închisoare, ca să laud Numele Tău!" Psalmii 142:7 
- Conform cu textul ebraic, "sufletul" poate suferi de foame din pricina lenei: 
 "Lenea te cufundă într-un somn adânc şi sufletul (nephesh) lăsător va suferi de foame." Proverbe 19:15 
- Conform cu textul ebraic, "sufletul" poate fi obosit şi poate fi înviorat cu apă rece: 
 "Ca apa rece pentru un suflet (nephesh) obosit, aşa este o veste bună venită dintr-o ţară depărtată." Proverbe 25:25 
- Conform cu textul ebraic, "sufletul" are sânge care poate fi vărsat: 
 "Până şi pe poalele hainei tale a fost găsit sângele sufletelor ("naphshovt" pluralul lui "nephesh") sărmanilor nevinovaţi, pe care nu i-ai prins făcând vre-o spargere." Ieremia 2:34 
- Conform cu textul ebraic, "sufletul" poate vărsa lacrimi: 
 "Iar daca nu vreţi să ascultaţi, sufletul (nephesh) meu va plânge în ascuns pentru mândria voastra; mi se vor topii ochii în lacrimi, pentru că turma DOMNULUI, a fost luată captivă." Ieremia 13:17 
- Conform cu textul ebraic, "sufletul" poate fi potolit cu hrană: 
 "Tot poporul lui căuta pâine suspinând; şi-au dat lucrurile scumpe pentru hrană, numai ca să-şi potolească sufletul (nephesh)." 
 "preoţii şi bătrânii mei au murit în cetate; căutând hrană, ca să-şi potolească sufletul (nephesh)" Plângerile lui Ieremia 1:11,19 
 "căci pâinea lor va fi numai pentru sufletul (nephesh) lor, nu va intra în casa DOMNULUI" Osea 9:4 
- Conform cu textul ebraic, "sufletul" poate păcătui: 
 "Iată, toate sufletele (nephashovt) sunt ale Mele. După cum sufletul (nephesh) fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul (nephesh) tatălui este al Meu. Sufletul (nephesh) care păcătuieşte, acela va muri." Ezechiel 18:4 
- Conform cu textul ebraic, sufletul poate muri: 
 "Sufletul (nephesh) care păcătuieşte, acela va muri." Ezechiel 18:4,20 
- Conform cu textul grec, sufletul poate avea bunătăţi, se poate odihni, poate mânca, poate bea, se poate înveseli: 
 "Iată" a zis el, "ce voi face: îmi voi strica hambarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunurile mele; şi voi zice sufletului (psuche) meu: Suflete (Psuche), ai multe bogăţii strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te!" Luca 12:18,19
- Conform cu textul grec, "sufletul" poate fi supus autorităţilor care sunt mai presus de el:
 "Orice suflet (psuche) să fie supus autorităţilor care sunt mai presus de el;" Romani 13:1 
- Conform cu textul grec, "sufletul" poate pieri: 
 "Cine îşi va fi găsit sufletul (psuche), îl va pierde; şi cine îşi va fi pierdut sufletul (psuche) pentru Mine, îl va găsi." Matei 10:39 
Părerea majoritară a lumii este ca omul este nemuritor, deoarece are un suflet nemuritor în el, însă în mod şocant, această părere coincide cu cea a Diavolului (Geneza 3.4; Apocalipsa 12:9). Biblia (atât VT cât şi NT) arată că sufletul este muritor. 
Iată câteva versete biblice care arată că sufletul este muritor: 
 "acel suflet (nephesh) va fi nimicit din Israel" Exodul 12:15; 
 "sufletul (nephesh) acela va fi nimicit din adunarea lui Israel” Exodul 12:19; 
 "sufletele (nephes) lor vor fi nimicite din mijlocul poporului lor" Leviticul 18:29; 
 "sufletul (nephesh) acela va fi nimicit din poporul lui" Leviticul 19:8; 
 "sufletul (nephesh) acela să fie nimicit din poporul lui" Numerii 9:13; 
 "şi că ne veţi scăpa sufletele (nephes) de la moarte" Iosua 2:13; 
 "Eu sunt cauza morţii tuturor sufletelor (nephes) din casa tatălui tău!" 1Samuel 22:19-22; 
 "ca să le scape sufletul (nephesh) de la moarte şi să-i ţină cu viaţă în mijlocul foametei" Psalmul 33:19; 
 "Să fie ruşinaţi şi înfruntaţi toţi cei care îmi caută sufletul (nephesh) ca să-l distrugă!" Psalmul 40:14; 
 "Iţi voi aduce jertfe de mulţumire căci mi-ai salvat sufletul (nephesh) de la moarte, mi-ai ferit picioarele de cădere, ca să umblu înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii." Psalmul 56:12,13; 
 "Spune: Aşa vorbeşte Stăpânul DOMNUL (YHWH): Vai de femeile care cos perne pentru subsuori şi fac voaluri pentru capetele oamenilor, de orice mărime, ca să prinda sufletele (nephesh)! Socotiţi că veţi prinde sufletele poporului Meu şi că veţi scăpa cu viaţă sufletele (nephesh) voastre? Voi Mă necinstiţi înaintea poporului Meu, pentru caţiva pumni de orz şi câteva bucăţi de pâine, ucigând nişte suflete (nephesh) care nu ar trebui să moară, şi făcând să trăiască nişte suflete (nephesh) care nu ar trebui să trăiască, înşelând astfel pe poporul Meu care ascultă minciunile voastre. De aceea aşa vorbeşte Stăpânul DOMNUL: Iată sunt împotriva persoanelor voastre prin care prindeţi sufletele (nephesh) ca păsările; de aceea vi le voi smulge de la braţe şi voi da drumul sufletelor (nephesh), şi anume sufletelor (nephesh) pe care le prindeţi ca păsările!" Ezechiel 13:18-20; 
 "Este o uneltire a profeţilor lui în mijlocul lui, ca să înghită sufletele (nephesh), ca un leu care răcneşte şi îşi sfâşie prada; distrug sufletele (nephesh); pun mâna pe bogăţii şi pe lucruri scumpe şi măresc numărul văduvelor în mijlocul lui." Ezechiel 22:25; 
 "Căpeteniile lui sunt în mijlocul lui ca nişte lupi care îşi sfâşie prada; varsă sânge, distrug sufletele (nephesh), ca să aiba un câştig necinstit" Ezechiel 22:27; 
 "Aşa că nici faraon nu va veni cu o armată mare şi popor mult să-l ajute în război, când se vor ridica întărituri şi se vor face şanţuri pentru nimicirea multor suflete (nephesh)." Ezechiel 17:17; 
 "Iată, toate sufletele (nephesh) sunt ale Mele. După cum sufletul (nephesh) fiului este al Meu, tot aşa şi sufletul (nephesh) tatălui este al Meu. Sufletul (nephesh) care păcătuieşte, acela va muri." Ezechiel 18:4; 
 "Sufletul (nephesh) care păcătuieşte acela va muri." Ezechiel 18:20; 
Vorbind cu un înţeles şi mai adânc, deoarece nu a fost şi nu este nici măcar un suflet care să nu fi păcătuit, în cele din urmă fiecare suflet moare: 
 "Căci toţi au păcătuit şi n-au ajuns la slava lui Dumnezeu" Romani 3:23 
Aşadar nici macar un suflet nu poate fi nemuritor, din naştere: 
 "Este un rău în tot ce se face sub soare: anume că aceeaşi soartă au toţi (...) Se duc la cei morţi. Căci pentru cel care este împreună cu cei vii este nădejde; căci un câine viu, face mai mult ca un leu mort. Cei vii măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nici o răsplată, fiindcă până şi amintirea li se uită. Şi dragostea lor, şi ura lor, şi invidia lor, de mult au şi pierit, şi ei niciodată ("deloc" Karoli) nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. (...) Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Caci în Locuinţa Morţilor, în care mergi, nu este nici lucrare, nici plan, nici cunoştinţă, nici înţelepciune." Eclesiastul 9:3,4,5,6,12; 
Noul Testament nu are cum să înveţe o cu totul altă viziune despre moarte! 
Iată dovezile că conform Noului Testament sufletul este muritor: 
 "Soală-te, ia Copilaşul şi pe mama Lui şi du-te în ţara lui Israel, căci au murit cei care căutau să ia sufletul (("psuchen" şi nu "zoe" (viaţa) conform manuscriselor greceşti)) Copilaşului." Matei 2:20 
Iată (în Biblia pe care o posed) un text modificat de traducători. N-au mai tradus fidel textul grec. 
 "După cum nici Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-şi dea sufletul (("psuchen" şi nu "zoe" (viaţa) conform manuscriselor greceşti)) ca răscumpărare pentru mulţi." Matei 20:28 
Iată un alt text modificat de traducători. N-au mai tradus fidel textul grec. 
 "Apoi le-a zis: Este îngăduit în sabat să faci bine sau să faci rău, să scapi sufletul (("psuchen" şi nu "zoe" (viaţa) conform manuscriselor greceşti)) sau să îl pierzi?" Marcu 3:4 
Iată un alt text modificat de traducători. N-au mai tradus fidel textul grec. 
 "Şi Isus le-a zis: "Vă întreb: Este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău, a scăpa sufletul (psuchen) sau a-l pierde?" Luca 6:9 
Aici au tradus după textul grec. De ce în celelalte citate de mai sus nu? 
 "DOAMNE, pe prorocii Tăi i-au omorât, altarele Tale le-au dărâmat; am rămas eu singur şi caută să-mi ia sufletul (psuchen)!" Romani 11:3 
Iarăşi un text modificat, deoarece este (("psuche" şi nu "zoe" (viaţa) conform manuscriselor greceşti)). 
 "Şi orice suflet (psuche) nu va asculta de Prorocul acela, va fi nimicit din mijlocul poporului" Fapte 3:23. 
În Biblia pe care o posed, se omite cuvantul suflet: "Şi oricine nu va asculta..." 
Mă întreb şi întreb şi pe alţii, de ce şi-au permis traducătorii să modifice textul? 
Biblia arată că şi animalele au suflet: 
 "Şi tuturor animalelor pământului, tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ, care au în ele un suflet (nephesh) viu, le-am dat ca hrană toata iarba verde." Geneza 1:30 
 "Cine va da unui animal o lovitură de moarte, să-l înlocuiască: suflet (nephesh) pentru suflet (nephesh)" Leviticul 24:18 
Iarăşi un text modificat în Biblia pe care o posed: "viaţă pentru viaţă". 
 "Al doilea a vărsat potirul lui în mare. Şi (marea) a devenit sânge, ca sângele unui om mort. Şi a murit orice suflet (psuche) viu care este în mare." Apocalipsa 16:3 
Iarăşi un text tradus preferenţial în Biblia pe care o posed: "Şi a murit orice făptură vie..." 
 "Şi a treia parte din făpturile care erau în mare şi aveau suflet ("psuchas" şi nu "zoe") a murit şi a treia parte din corăbii a fost distrusă." Apocalipsa 8:9 
Iarăşi un text tradus preferential în Biblia pe care o posed: "şi aveau viaţă" 
 "Orice suflet (nephesh) viu, care se mişcă, va trăi pretutindeni pe unde vor curge cei doi torenţi şi vor fi o mulţime de peşti." Ezechiel 47:9. 
Iarăşi un text tradus preferenţial în Biblia pe care o posed: "Orice făptură vie..." 
O altă părere este, că "suflarea" şi "duhul" sunt doua cuvinte sinonime. Însă, cuvântul "suflare" înseamnă "nişhma" iar "i-a suflat" este "vaiyippach". Vedem că "suflarea" şi "duhul" sunt doi termeni diferiţi: 
 "Şi DOMNUL (YHWH) Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat (vaiyippach) în nări suflare (nişhma) de viaţă (chaiyim) şi omul a devenit un suflet (nephesh) viu (chaiyah)." Geneza 2:7 
După cum se vede, asistăm la traduceri preferenţiale ale textului Bibliei. Nu sunt de mirare atunci roadele: părerile greşite despre trup, duh, suflet, suflare, viaţă, prima moarte, înviere, judecată şi pedeapsa morţii a doua. 
Ce este sufletul? Şi care este rolul lui? 
Biblia spune că la creaţie omul "a devenit" un suflet (nephesh) viu . Să reţinem din versetul de mai jos un cuvânt important ceea ce arata ce este "sufletul": "a devenit". Cum am putea întelege corect acest verset? Ce poate însemna aceasta devenire? 
 "Şi DOMNUL Dumnezeu a facut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare (nişhmat) de viaţă, şi omul a devenit un suflet (nephesh) viu." Geneza 2:7 
Vă rog să observăm mai jos, încă două versete, care completeaza pe primul şi revarsă mai multă lumină asupra subiectului "devenirii". 
 "Tot ce avea suflare (nişhmat) de duh (ruach) de viaţă în nările sale, tot ce era pe pământul uscat, a murit." Geneza 8:22 
 "şi tărâna se întoarce în pământ cum a fost şi duhul (ruach) se întoarce la Dumnezeu care l-a dat." Eclesiastul 12:7 
Acum să completam tabloul din primul citat cu ceea ce completeaza expresiv celelalte versete: 
 "Şi DOMNUL Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare (nişhmat) de duh (ruach) (Geneza 8:22, Eclesiastul 12:7) de viaţă (chaiyim), şi omul a devenit un suflet (nephesh) viu (chaiyah)." Geneza 2:7 
Observăm aici că "trupul de carne" "unit" cu "suflarea" "de duh" "devine" "un suflet viu". 
trupul de carne făcut din ţărâna pământului + suflare de duh = suflet viu (trup carnal cu viaţă) 
Acest lucru ni-l confirmă şi următorul citat, unde, conform cu textul grec, ni se vorbeste despre un "trup sufletesc": 
 "este semănat trup sufletesc (psuchikon) şi înviază trup duhovnicesc (pneumatikon). Dacă este un trup sufletesc (psuchikon) este şi un trup duhovnicesc (pneumatikon)." 1Corinteni 15:44 Traducere după textul grec 
Unii spun, că pe lânga trup şi duh, sufletul este a treia parte "componentă" din om. Ei se numesc "trihotomişti". Alţii, neagă că omul ar fi compus din trei părţi şi susţin, că omul este compus numai din două părţi, sufletul şi duhul fiind sinonime. Ei se numesc "dihotomişti". În disputa dintre dihotomişti şi trihotomişti, adevărul este undeva la mijloc. Cei care susţin că omul este compus din două elemente, au dreptate, însă greşesc acolo când spun că duhul şi sufletul sunt sinonime. Cei care cred că cu privire la om, în Biblie se vorbeşte despre trei elemente, au dreptate, însă greşesc când spun, că omul este compus din trei elemente "componente". Omul nu este compus din trei elemente componente distincte, cum cred trihotomiştii, ci din două elemente care formeaza un al treilea element. Nu poţi spune că "apa" este formată din trei elemente: Hidrogen 2, Oxigen şi "apa". Este absurd. Apa este formată numai din H2 şi O. La fel şi "omul" (fiinţa vie, umană), este format numai din două elemente, care dau naştere unui alt element, "sufletul", care este omul însuşi. După cum Hidrogenul (H2) şi Oxigenul (O) formează prin reacţie "apa" (H2O), aşa şi ţărâna pământului transformată în carne în reacţie cu suflarea de duh de viaţă, formează un element nou: "un suflet viu", sau altfel spus "trupul sufletesc", "omul". Luate separat, trupul din carne fără duh, nu este om şi nici suflarea de duh nu este om, fără trupul de carne, ele devin om, sau altfel spus "suflet viu", numai împreună. "Sufletul" este ca "imaginea" din computer, care este un produs al programului şi computerului însuşi, luate împreuna. Computerul n-ar putea produce imaginea pe monitor, fără un program în el, şi, la fel, un program n-ar putea produce imagine, fără un computer. Prin urmare, pentru o exemplificare a rolurilor asemănătoare, computerul ar corespunde trupului uman, programul din computer ar corespunde duhului uman şi imaginea din computer ar corespunde sufletului uman. 

Avem un singur caz in care "aparent" Domnul si Mantuitorul nostru ar spune contrariul: Matei 10:28. Insa un studiu atent si comparativ arata altceva. In primul rand acelas citat este consemnat altfel, unde nu apare ideea sufletului nemuritor: Luca 12:4,5. Domnul Isus nu putea sa contrazica Vechiul Testament, prin urmare textul din Luca 12:4,5 pare a fi cel autentic sau cel mai aproape de original, iar cel din Matei 10:28 este corupt. Acest lucru il confirma si contextul apropiat, in care Domnul nostru Isus spune nici mai mult nici mai putin ca sufletul poate pieri ("apolesei" insemnand pieire, distrugere, nimicire):
 "Cine îşi va fi găsit sufletul (psuche), îl va pierde (apolesei); şi cine îşi va fi pierdut (apolesas) sufletul (psuche) pentru Mine, îl va găsi." Matei 10:39 
Prin urmare, Domnul nostru, nu putea da cu piciorul stang in piciorul drept, contrazicandu-se cu cei din Biblie si mai apoi cu el insusi. Nu ne putem permite sa afirmam ca odata spune intr-un fel iar odata in alt fel, dar tocmai contrariul! A spune odata ca sufletul este nemuritor si odata ca sufletul este muritor, este o mare copilarie! Domnul nostru nu putea spune asa ceva!
Fraza dubioasa "dar nu pot ucide sufletul", nu apare nici la Luca, dar nici in citatul lui Iustin Martirul, care a citat cel mai timpuriu acest verset. Textul a fost introdus de un scrib timpuriu, pentru a se putea sustine nemurirea sufletului, concept foarte acceptat si indragit (ca sa nu mai vorbim de "indracit") in lumea pagana, dar si in mediul iudeu decazut de la adevar, care l-a respins pe Domnul nostru Isus.

O reconstructie probabila, dupa Dr. Luca Evanghelisul si Iustin Martirul ar fi urmatoarea varianta:
28. NU VA TEMETI DE CEI CARE UCID TRUPUL (1) SI DUPA ACEEA NU MAI POT FACE NIMIC (2) CI TEMETI-VA MAI DEGRABA DE ACELA CARE POATE (3) SA DISTRUGA (4) TRUPUL IN GHEENA
(1) dar nu pot ucide sufletul: Nu apare nici la Luca si nici in citatul lui Iustin Martirul, care a citat cel mai timpuriu acest verset. Textul a fost introdus de un scrib timpuriu, pentru a se putea sustine nemurirea sufletului.
(2) si dupa aceea nu mai pot face nimic: Textul apare atat la Luca cat si la Iustin Martirul, care a citat cel mai timpuriu acest verset.
(3) apolesai: Inseamna "s-a distruga". Asa redau si Dr. Gal - Dr. Kosztolanyi (catolici).
(4) si sufletul: Apare la Iustin Martirul, dar nu apare la Luca. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.