marți, 17 septembrie 2013

Intrebari despre Dumnezeu

Care este concepţia ta despre persoana lui Dumnezeu şi persoana Fiului lui Dumnezeu? Ce descoperă Biblia despre persoana lui Dumnezeu şi despre persoana Fiului lui Dumnezeu?

"Cine s-a suit în ceruri şi cine s-a coborât din ele? 
Cine a adunat vântul în pumnii lui?
Cine a strâns apele în haina lui?
Cine a hotărât toate marginile pământului?
Cum se numeşte el şi care este numele fiului său?
Ştii tu lucrul acesta?"
Proverbe 30:4
La ora actuală în creştinismul denominaţional există mai multe concepţii despre Dumnezeu, printre care cele mai cunoscute sunt: 
1. Trinitarismul - credinţa într-o Treime de persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt care formează un singur Dumnezeu
2. Modalismul - credinţa că Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt manifestarea aceleiaşi persoane, nefiind vorba de mai multe persoane, ci doar de una, care s-a relevat în trei moduri
3. Binitarismul - credinţa în doi D-zei: D-zeu Tatal şi D-zeu Fiul 
4. Triteismul - credinţa în trei Dumnezei: D-zeu Tatăl, D-zeu Fiul şi D-zeu Duhul Sfânt
5. Unitarismul - credinţa într-un singur Dumnezeu: Tatăl
Ca şi cum nu ar fi suficiente, aceste cinci concepţii contradictorii despre gloriosul Dumnezeu, au şi subramurile lor, care complica şi mai mult lucrurile. Oricât de complicate ar fi lucrurile, nu putem sta de o parte, deoarece viaţa veşnică depinde dacă îl cunoaştem cu adevărat pe Dumnezeu şi pe Fiul Lui (Ioan 17:3) şi asta nu o putem face numai prin adevărul sfinţitor şi eliberator care vine prin divinul, scumpul şi onoratul Fiu al lui Dumnezeu (Ioan 8:31,32,34-36, 17:17).
Mulţi credincioşi - şi în mod deosebit liderii lor spirituali - susţin că persoana lui Dumnezeu este de fapt o "Treime" (Trinitate) misterioasă. Există o zicală despre această dogmă care spune că dacă încerci să o înţelegi eşti nebun, însă dacă nu o crezi, ajungi în iad. Deşi dogma "Treimii", nu apare explicit în Biblie, a nu crede în ea sau în anumite aspecte ale acestei dogme, prin prisma multora te face automat un eretic vrednic de flăcările veşnice ale "iadului" clerical. De la această "etichetă" derivă o falsă siguranţă însoţită de o anumită suspiciune şi teamă faţă de subiect. Totuşi, cercetătorul umil şi sincer, care nu este legat de anumite prejudecăţi, fobii sau isme religioase, ci este însetat după cunoaşterea şi siguranţa pe care o dă adevărul Biblic, nu poate să nu constate: este ciudat, deşi se admite că sunt trei persoane distincte, totuşi numeric vorbind există ... un singur Dumnezeu. E ca şi cum am spune că deşi avem trei mere distincte în coşul de pe masă, unul galben, unul roşu şi unul verde, totuşi, nu este acolo numai un singur măr. Ciudată matematică, ciudată filozofie! 
Din cercetarea resurselor antice, se ştie că numerele aveau o mare influenţă şi putere religioasă în viaţa de zi cu zi a lumii antice. Numărul 3 a fost dintotdeauna îndeosebi de mistic, mai ales la pătrat (nouă). Şi nu este de mirare căci în antichitate anumiţi savanţi ai lumii antice, ca Pitagora din Samos, care în acelaşi timp au fost şi mari filozofi şi oameni religioşi se ocupau cu numeromistica, un fel de zodiac al cifrelor, atribuind numerelor diferite proprietaţi cu influenţă asupra oamenilor, interesant fiind concepţia despre numărul 3, care într-un anumit cadru, era considerat cel mai frumos număr - a se vedea Enciclopedia Wikipedia, secţiunea Triad, de aceea numărul 3 era asociat şi folosit în relaţia cu zeii principali ai lumii antice.
Conform cu:
The Oxford Companion to the Bible, la pagina 561: "Trei este privit în general ca un număr divin. Multe religii au triade de zei. In credinţa bibilică nu este loc pentru o triadă, iar numărul este rareori legat de Zeu…Nici doctrina Trinităţii nu este exprimată aici în prea multe cuvinte."
Harper’s Bible Dictionary, la pagina 497, admite că: "Trei…era deja sacru pentru religiile babiloniene timpurii care adorau o triadă (Anu, Bel, Ea) …aşa cum egiptenii îi adorau pe Isis, Osiris şi Horus."
Aristotel, Despre Ceruri, Cartea I, scrie că: "Căci, după cum spun pitagorenii (adepţii concepţiilor lui Pitagora din Samos), lumea şi tot ce este în ea, este determinată de numărul trei, devreme ce începutul şi mijlocul şi sfârşitul dau numărul unui «tot», iar numărul pe care ele îl dau este trinitatea [în greacă trias; în engleză= «trinity»]. Şi astfel, luând aceste trei din natură ca legi ale ei, folosim pe mai departe numărul trei în adorarea zeilor." 
Aristotel, marele filosof grec, mărturiseşte cu o sinceritate copleşitoare că pe timpul său numărul trei era deja un număr consacrat, un număr de o mare importanţă din punct de vedere religios. Ne întrebăm, oare cine l-a consacrat (Apocalipsa 12:9)? Prin urmare, ideea conceptului de "uni-treime" dumnezeiască a fost preluată de la filozoful (şi matematician în acelas timp) păgân Pitagora din Samos, care l-a importat şi el în lumea greacă în timpul calătoriilor sale făcute în Egipt, Babilonia şi India. Mai apoi, această dogmă s-a consolidat în aşazisele "cercuri savante" a lumii antice via "pitagorieni", Platon, Aristotel, Philon ca mai apoi să fie "îmbrăcată" în denumiri din Biblie, de către anumiţi creştini proeminenţi de orientare neoplatonică din Egipt şi Cappadochia şi impusă creştinilor ca învăţătură Biblică, fiind însoţită de persecutarea cruntă a celor care o respingeau.
Aşadar, la originea acestei dogme ciudate, stă nu revelaţia Bibliei ci mai degrabă preluarea unui tipar de gândire, de filozofie religioasă antică, de factură păgână, "îmbrăcată" în denumiri biblice şi împachetată frumos în staniolul numit "taină", după cum, se vede şi din scrierea celui care a fost supranumit de unii "Doctorul Bisericii" - patriarhului Chiril al Alexandriei, care a trăit in secolul IV. d.Ch.:
"Căci Porphyrios spune expunând învăţătura lui Platon: Fiinţa lui Dumnezeu purcede din trei ipostaze şi este: Dumnezeu cel preaînălţat şi preabun; după El  şi a doua este Ziditorul; iar a treia este sufletul lumii"
"Şi totuşi şi ei, învăţaţii păgâni, admit şi presupun trei ipostaze de la început şi ei afirmă că se cuvine să aibă fiinţa lui Dumnezeu până la trei ipostaze, iar uneori aplică şi denumirea de Treime astfel fiind de acord cu învăţăturile creştinilor ..."
"Noi însă vom afla că se găseşte la învăţaţii elinilor păgâni cunoaşterea  a Sfintei Treimi. Căci ei spun că aceste divinităţi sunt foarte apropiate între ele şi nimic nu se interpune între dânsele fiind unite unele cu altele ..."
"(citându-l pe filozoful păgân Numerius) Dumnezeu cel ce este primul în sine însuşi este simplu prin faptul că niciodată El nu este despărţit fiind stăpânit de Sine însuşi. Iar Dumnezeul cel de-al doilea şi cel de-al teilea este unul singur ..."
(Chiril al Alexandriei: Zece cărţi împotriva lui Iulian Apostatul, Editura Anastasia, Bucureşti, 2000, p. 64, 422, 424, 426)
Dacă Biblia tace în privinţa formulării acestei dogme a Treimii, şi după cum se vede din citatele de mai sus, această "revelaţie" misterioasă nu aparţine nici "Bisericii primare", ci învăţaţilor păgânilor, ne întrebăm de ce a trebuit preluată de la ei şi impusă ca standard al credinţei despre Dumnezeu? Oricum, indiferent care a fost motivul, rezultatul acestei "copieri" este nesatisfăcător, deorece diferenţa între ce descoperă Biblia despre persoana lui Dumnezeu şi ce susţine dogma Treimii despre "persoanele" lui Dumnezeu este semnificativa. Sunt mari diferente. În primul rând Biblia nu descrie decât un singur Dumnezeu, într-o singură persoană, aşa cum a învăţat şi Fiul lui Dumnezeu (Ioan 17:1-3). Acest "singur Dumnezeu" este numai Tatăl, YHWH (Iehova), după cum prea bine se vede din versetele de mai sus, chiar din marturia Fiului lui Dumnezeu. Conform Bibliei, există numai şi numai un singur Dumnezeu: suprem, suveran, etern, nemuritor şi neschimbător, care va rămâne veşnic o singură persoană: Tatăl. El este o singură fiinţă, o singură persoană distinctă de toţi: Creatorul, Tatăl, care poartă numele de Iehova (YHWH): Exod 3:13-16. Acest mare adevăr al unicităţii persoanei Tatălui ca "singurul Dumnezeu", este atât de evident, însă "misterul" ce răzbate din dogma Treimii şi din predicile, scrierile şi cântecele celor ce susţin această dogmă spune, că Dumnezeu s-a făcut om şi s-a născut în Betleemul din Iudeea, iar mai apoi a murit torturat la Golgota, deşi din Biblie reiese clar că nu Dumnezeu s-a făcut om şi s-a născut în Betleemul din Iudeea, nici nu a murit torturat la Golgota, cum le place multora să creadă, ci singurul ("monogene" în greacă) Său Fiu Isus Christos: Ioan 3:16; 1Timotei 6:16; Ioan 20:17; Luca 23:46. 
La fel, Duhul Sfânt nu este o altă persoană în Dumnezeu, căci astfel, pe lângă Fiul ar fi un alt "Frate Siamez" al lui Dumnezeu, care ar avea un fel de doi Fraţi Siamezi, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt. De fapt Duhul Sfant nici nu este persoană ci este Duhul lui Dumnezeu (Matei 10:20). Fiind creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu: Geneza 1:26, fiecare om are un duh, care totuşi nu face din om locaşul a două persoane: copia arată cum este originalul, tot astfel şi Dumnezeu are propriul Său Duh, care este incomparabil mai slăvit ca duhul nostru, dat fiind că noi suntem doar miniaturi faţă de original. Dacă ar exista o astfel de a "Treia Persoană a Dumnezeirii" cum le place unora să o numească, ar fi ciudat ca cartea Apocalipsa să nu vorbească despre ea deloc, când prezintă cu deamnănuntul sfera curţilor majestăţii gloriosului Dumnezeu (Apocalipsa capitolele 4, 5).
Şi totuşi, nu spune Biblia la Ioan 1:1 că Fiul lui Dumnezeu este "Iehova, Creatorul, Dumnezeul Bibliei" şi că El este dintotdeauna, cum susţin cei ce cred în dogma Treimii? Nu, în primul rând să observăm că textul nu spune că Fiul a fost dintotdeauna cu Dumnezeu, ci că El era "la început" cu Dumnezeu, de unde a venit pe pământ. În plus, dacă Domnul Isus Christos a existat dintotdeauna, cum se susţine prin dogma Treimii, înseamnă că El este un fel de "Frate Siamez" cu Dumnezeu şi nu Fiul Său. În ce priveşte adevăratul sens, cel contextual al expresiei "şi Cuvântul era Dumnezeu", să chemăm în ajutor matematica, acea ştiinţa înţeleaptă, adevărată şi exactă, de care se foloseşte omenirea zi de zi şi printr-o înlocuire simplă a terminologiilor din Ioan 1:1 să vedem ce mesaj matematic reiese din context şi deoarece în antichitate se scria cu litere uniforme, vom scrie şi noi la fel:
"la început era femeia (Eva) şi femeia era cu om (Adam) şi femeia era om"
Din înlocuirea făcută se vede desluşit ce mesaj a vrut să transmită apostolul Ioan. De fapt el nu a vrut să arate un mister de neînţeles, că Fiul lui Dumnezeu ar fi chiar Dumnezeu însuşi, ci mai degrabă că Fiul lui Dumnezeu are natura Tatălui, aşa cum şi prima femeie a avut natura, firea carnală a primului bărbat, ambii având natura umană şi după cum Eva nu poate fi Adam, deşi avea natura lui Adam, tot la fel, Fiul lui Dumnezeu nu este Dumnezeu însuşi, deşi ca natură, ca fire are firea lui Dumnezeu, fiindcă fiind Fiu de Dumnezeu, a avut parte de firea lui Dumnezeu, după cum şi noi am moştenit natura, firea primului nostru tată pământesc, Adam şi totuşi nu suntem Adam. De ce ar fi în cazul Fiului lui Dumnezeu altfel? Dacă ar fi, ar fi împotriva oricarei raţiuni sănătoase.
Şi culmea culmilor harului divin!!! Această fire cerească, această natură divină a Tatălui şi a Fiului Său li se promite şi creştinilor, celor credincioşi: 2Petru 1:4. Oare asta va face ca să fim Dumnezei? Nu! Atunci de ce ar fi în cazul Fiului lui Dumnezeu altfel??? Prin urmare, dacă Domnul Isus Christos nu a fost un fel de "Frate Siamez" cu Tatăl, ci chiar a existat în cer ca Fiu, adică ca persoană distinctă de Tatăl şi înainte de a veni şi a se naşte ca om pe pământ, atunci într-adevăr, El este ceea ce a şi mărturisit în cartea Apocalipsa şi anume "începutul creaţiei lui Dumnezeu": Apocalipsa 3:14; Ioan 8:57,58; Filipeni 2:5-8. Pentru cei ce susţin dogma Treimii, şi concepţiile similare care susţin Dumnezeirea Fiului este greu de acceptat că Fiul lui Dumnezeu are început, deşi chiar El o spune, însă mai greu este să creadă că El a fost creat, deşi la fel, chiar El declară că este "începutul creaţiei". La începutul începuturilor, El a fost creat, adică adus în existenţă de Dumnezeu şi nu procreeat ca prin bărbat şi nici născut ca prin femeie, căci în lumea lui Dumnezeu nu sunt sexe (Matei 22:30), Dumnezeu nu este nici femeie, nici bărbat şi nici nu poate procreea ca bărbaţii şi nici naşte ca femeile. Aşadar, Fiul lui Dumnezeu abia când a venit din cer şi s-a născut ca om, s-a născut literalmente prin fecioara Maria, în cer a venit în existenţă într-un alt fel, necunoscut încă nouă. Dar acesta este un alt subiect delicat ce aparţine de "christologie" (stiinţa despre Christos), subiect care prin harul divin, îl vom dezbate într-un alt articol.
Din nefericire, de cealalta parte, mulţi dintre cei care au respins dogma Treimii şi concepţiile apropiate enumerate la începutul articolului, au căzut în alte greşeli de interpretare (exegeză), printre care respingerea preexistenţei Fiului lui Dumnezeu (ebioniţii, musulmanii, socinienii) sau că Fiul a fost creat din nimic ((ex nihilo) arienii). O greşeală de seamă a unitarismului arian a fost îmbrăţişarea concepţiei că Fiul a fost creat din nimic. Din punct de vedere stiinţific, cuvântul "nimic" este un cuvânt fără sens, căci întotdeauna exista ceva la originea lucrurilor care nu au existat, dar ulterior au venit în existenţă, aşa cum şi Biblia declară  la Evrei 11:3, text care comparat cu textul grec sună astfel:
"Datorită credinţei înţelegem că lumile au fost orânduite prin cuvântul lui Dumnezeu, aşa încât din nevăzut s-a înfăptuit văzutul." Traducere NT Pr. Dr. Emil Pascal
Aşa că este mai rezonabil a crede că şi Fiul lui Dumnezeu a fost adus în existenţă din cineva şi cum înainte de creaţia Universului nu a existat nimic material, ci numai Dumnezeu, Fiul nu putea apare din altceva, ca să nu mai vorbim de altcineva.
Este nespus de trist că în creştinismul denominaţional, monoteismul "pursânge" al Bibliei a fost serios alterat (cinste excepţiilor), aşa că la ora actuală în loc de adevăr curat există o mixtură, o amestecătură de creştinismo-păgânism şi biblico-filozofism, adevăr amestecat cu neadevăr, lucruri sfinte întinate prin născocirile culturii păcătoase păgâne. Oare cum pot privi Cel prea Sfânt şi Fiul Său această alianţă nelegitimă (Iov 13:1-12; 42:7,8; Matei 15:1-9)???
Poate unii vor obiecta că această alinaţă a fost bună pentru ai câştiga pe păgâni şi este acceptată de Dumnezeu, deorece şi apostolul Pavel a citat de la autori păgâni, aşa că şi teologii şi corifeii dogmei Treimii au dreptul de a proceda la fel. Da, apostolul Pavel a citat din surse păgâne, şi oricine are dreptul să facă la fel, dar diferenţa dintre el şi cei în cauză este că el a ştiut să ia numai ce este bun, ori ceilalţi au preluat o dogmă incompatibilă, ce nu-şi avea menirea şi locul în creştinism deoarece nu se potrivea cu învăţătura Biblică, despre un singur Dumnezeu într-o singură persoană! Dacă Biblia spune că Fiul lui Dumnezeu este în Dumnezeu, o spune în chip simbolic, deoarece tot Biblia spune în chip simbolic că şi noi suntem în Dumnezeu (Ioan 17:20-23; 1Ioan 2:5, 1Ioan 4:4), prin credinţa în Fiul Său, Isus. De ce trebuie completat acest adevăr sublim cu atata filozofie antică şi misterioasă? Căci ne ajunge să ştim că El, Isus face legătura cu Dumnezeu, aşa cum se spune despre El, căci El, Isus este singurul mijlocitor între D-zeu şi noi, oamenii. Isus, Domnul nostru sfânt are natura lui D-zeu, deoarece El este Fiul lui Dumnezeu, şi astfel El este din Dumnezeu, aşa cum, prin Isus Christos, creştinii credincioşi moştenesc ÎNFIEREA a însăşi naturii lui Dumnezeu şi a Fiului Său şi vor avea şi ei natura lui Dumnezeu (1Corinteni 15:45-54). 
Pentru cei ce nu acceptă, totuşi, concluzia acestui studiu, e dreptul lor, dar uitându-ne cu atenţie la textul de mai jos, nu putem să nu rămânem uimiţi şi exaltaţi în acelaşi timp, de frumuseţea acestei descrieri pline de glorie, cei îi aşteaptă pe cei credincioşi: 
"Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi virtutea Sa, 
prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşii firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă." 2Petru 1:3,4 
S-a subliniat ce este de o importanţă copleşitoare în înţelegerea adevărului despre firea, natura dumnezeiască. Dumnezeu este doar unul singur, o singura persoană distinctă de toţi: Tatăl, totuşi, firea, adică natura dumnezeiască, divină o pot avea şi alţii, nu numai a caracterului divin, ci şi forma fiinţei, adică "chipul" lui Dumnezeu, fără ca aceasta să îi propulseze în poziţia de Dumnezeu (1Corinteni 15:48,49), deoarece prin firea dumnezeiască, divină nu se înţelege şi atributele exclusive şi specifice numai şi numai lui Dumnezeu (Matei 20:23; Filipeni 2:5-7; Apocalipsa 1:1), de aceea Dumnezeu Tatăl este singurul care este numit de drept Dumnezeu. Dar Fiul Său, Isus este dumnezeiesc, deoarece este Fiul lui Dumnezeu, îngerii sfinţi au şi ei o fire dumnezeiască, divină şi noi la rândul nostru vom fi dumnezeieşti, deoarece suntem îndreptăţiţi prin meritele lui Christos Isus, Fiul lui Dumnezeu, cu condiţia să fim găsiţi credincioşi (1Ioan 3:1,2). 
Ce vom spune atunci, că datorita faptului că vor fi multe fiinţe de fire dumnezeiască în cer, asta va însemna ca vor fi mulţi Dumnezei în cer, alături de Tatăl? Vor exista alături de D-zeu Tatăl şi un D-zeu Ioan, şi un D-zeu Petru, şi un D-zeu Pavel, etc? Nu. Dumnezeu va fi doar UNUL, Tatăl Domnului nostru Isus Christos. La fel cum este Isus Christos, Fiul Tatălui ceresc, ei vor fi doar după fire dumnezeieşti, nu şi după atributele plenare ale lui Dumnezeu. 
Deci, trebuie neapărat să facem distincţia între a fi Dumnezeu şi a fi de fire dumnezeiească. 
Nu este unul şi acelaşi aspect. 
Întrebări de verificare:
1. Care sunt principalele concepţii despre Dumnezeu în creştinismul denominaţional şi ce declară ele? Dar a ta?
2. Ce susţine dogma Treimii şi care este origineai ei? Care este mesajul real al pasajului din Ioan 1:1?
3. Ce concepţie susţine Biblia despre Dumnezeu şi despre Fiul lui Dumnezeu, sunt ei unul şi acelaşi singur Dumnezeu?
4. De ce nu este dogma Treimii compatibilă cu ceea ce declară Biblia despre Dumnezeu? Care este greşeala de seamă a unitarismului arian?
5. Ce glorie cerească îi aşteaptă pe creştinii credincioşi?
6. Oare a primi firea dumnezeiască, divină, adică "chipul" lui Dumnezeu înseamnă automat că acela care o primeşte primeşte automat şi atributele exclusive şi specifice numai lui Dumnezeu?
7. Între ce anume trebuie să facem neapărat distincţie?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.