miercuri, 27 ianuarie 2016

Mostra text antic: Recenzie Geneza capitolul 18


Reconstructia textului pe baza marturiei interioare a Bibliei (Exod 6:3, Ioan 1:18, 1Timotei 6:16, Evrei 13:2, Fapte 23:8), in comparatie cu varianele Targumurilor (comentariilor antice), versiunilor Septuagintei si Pentateuhului Samaritean, Masorei (care reda traditia copierii textului unde sesizeaza modificarea versetului din Geneza 18:22) si a Vulgatei (care reda diferit Geneza 18:14, stiind ca Ieronim a tradus dintr-un text ebraic de langa Tiberiada).

Marturia interioara a Bibliei:

Exod 6:3. Eu m-am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, ca Dumnezeul cel Prea-Inalt; dar n-am fost cunoscut de el sub numele meu ca "Iehova."
Ioan 1:18. Inca nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul nascut (al lui Dumnezeu), cel fiind la sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut.
1Timotei 6:16. El care singur are nemurirea, locuind într-o lumină de care nu te poţi apropia, pe care nici un om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea; lui onoare şi putere eternă! Amin. 
Evrei 13:2. Nu uitaţi primirea de straini ca oaspeţi, pentru că, prin aceasta, unii, fără să ştie, au găzduit îngeri.
Fapte 23:8. Pentru că saducheii zic că nu există înviere, nici înger, nici duh, dar fariseii le mărturisesc pe amândouă.
 

Cam asa arata textul inainte de manipularea textului de catre primii preoti saduchei:
Geneza 18.
1. Şi ingerul lui Iehova i s-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când şedea la intrarea cortului său, în arşiţa zilei.
2. Şi el şi-a ridicat ochii şi s-a uitat şi, iată, trei bărbaţi stăteau în apropierea lui. Şi, când i-a văzut, a alergat în întâmpinarea lor de la intrarea cortului şi s-a plecat cu faţa la pământ,
3. şi a zis ingerul lui Iehova: „Dacă am căpătat favoare în ochii tăi, nu trece, te rog, de la robul tău.
4. Să se aducă acum puţină apă şi să vă spălaţi picioarele şi să vă odihniţi sub acest copac.
5. Şi voi aduce o bucată de pâine şi întăriţi-vă inima; apoi veţi merge mai departe; pentru că de aceea aţi trecut pe la robul vostru“. Şi ei au zis: „Fă aşa cum ai zis“.
6. Şi Avraam s-a dus repede în cort la Sara şi i-a zis: „Ia repede trei măsuri de floare de făină, frământă şi fă turte“.
7. Şi Avraam a alergat la cireadă şi a luat un viţel tânăr şi bun şi l-a dat unui tanar, şi el s-a grăbit să-l pregătească.
8. Şi a luat unt şi lapte şi viţelul pe care-l pregătise şi le-a pus înaintea lor. Şi el stătea lângă ei sub copac şi ei mâncau.
 9. Şi ei i-au zis: „Unde este Sara, soţia ta?“ Şi el a zis: „Iată, în cort“.
10. Şi el i-a zis: „Mă voi întoarce negreşit la tine la anul, pe timpul acesta, şi, iată, Sara, soţia ta, va avea un fiu“. Şi Sara asculta la intrarea cortului, care era în spatele lui.
11. Şi Avraam şi Sara erau bătrâni, înaintaţi în zile; Sarei îi încetase rânduiala femeilor.
12. Şi Sara a râs în sine, zicând: „După ce am îmbătrânit, să mai am eu plăcere?… domnul meu de asemenea-i bătrân“.
13. Şi ingerul lui Iehova a zis lui Avraam: „Pentru ce a râs Sara, zicând: «Cu adevărat să mai nasc eu, care sunt bătrână?»
14. Este ceva prea exceptional pentru Dumnezeu? La timpul hotărât mă voi întoarce la tine, pe vremea aceasta, şi Sara va avea un fiu“.
15. Şi Sara a tăgăduit, zicând: „N-am râs!“ Pentru că se temea. Şi el i-a zis: „Ba da, ai râs“.
16. Şi bărbaţii s-au ridicat de acolo şi s-au uitat spre Sodoma; şi Avraam mergea cu ei să-i conducă.
17. Şi ingerul lui Iehova a zis: „Să ascund eu de Avraam ce voi face?
18. Pentru că Avraam va fi, în adevăr, o naţiune mare şi puternică şi toate naţiunile pământului vor fi binecuvântate în el.  
19. Pentru că l-am cunoscut că va porunci copiilor săi şi casei sale după el să ţină calea celui Prea-Inalt, să facă dreptate şi judecată, ca cel Prea-Inalt să aducă peste Avraam ce a vorbit despre el“.
20. Şi ingerul lui Iehova a zis: „Pentru că strigătul Sodomei şi Gomorei este mare şi pentru că păcatul lor este foarte greu,
21. voi coborî acum şi voi vedea dacă au făcut în totul după strigătul care a venit la mine; şi, dacă nu, voi şti“.
22. Şi bărbaţii s-au întors de acolo şi au mers spre Sodoma; şi ingerul lui Iehova stătea încă înaintea lui Avraam.
23. Şi Avraam s-a apropiat şi a zis: „Vei nimici tu şi pe cel drept cu cel rău?
24. Poate că sunt cincizeci de drepţi în cetate: vei nimici tu şi nu vei cruţa locul, pentru cei cincizeci de drepţi care sunt în el?
25. Departe de tine să faci aşa, să omori pe cel drept cu cel rău şi cel drept să fie ca şi cel rău; departe de tine! Tu care judeci tot pămîntul, nu vei face ce este drept?
26. Şi ingerul lui Iehova i-a zis: „Dacă voi găsi în Sodoma cincizeci de drepţi în cetate, atunci voi cruţa tot locul pentru aceştia“.
27. Şi Avraam a răspuns ingerului lui Iehova şi a zis: „Iată acum, am îndrăznit să vorbesc, eu, care sunt pulbere şi cenuşă.
28. Poate că vor lipsi cinci din cei cincizeci de drepţi: vei nimici tu toată cetatea pentru cei cinci?“ Şi el i-a zis: „N-o voi nimici, dacă voi găsi acolo patruzeci şi cinci“.
29. Şi el i-a mai vorbit din nou, zicând: „Poate că se vor găsi acolo patruzeci!“ Şi el i-a zis: „N-o voi face, pentru cei patruzeci“.
30. Şi el a zis ingerului lui Iehova: „Să nu fii supărat, te implor, dacă vorbesc: poate că se vor găsi acolo treizeci“. Şi el i-a zis: „N-o voi face, dacă voi găsi acolo treizeci“.
31. Şi el a zis: „Iată acum, am îndrăznit să vorbesc domnului meu: poate că se vor găsi acolo douăzeci“. Şi el i-a zis: „Pentru cei douăzeci, n-o voi nimici“.
32. Şi el a zis ingerului lui Iehova: „Oh, să nu fii supărat, te implor, şi voi mai vorbi numai de data aceasta: poate că zece se vor găsi acolo“. Şi el i-a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece“.
33. Şi ingerul lui Iehova a plecat după ce a încetat să mai vorbească lui Avraam. Şi Avraam s-a întors la locul său.

http://bibliaantica.blogspot.ro/2016/01/recenzie-geneza-capitolul-18.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.