vineri, 12 februarie 2016

Locurile din Vechiul Testament unde Ihwh (Yhwh) a fost inlocuit cu Adonai

Conform adnotarilor (comentariilor) facute de masoreti in Masora, soferimii au inlocuit de 134 de ori "Ihwh" (Yhwh) (numele divin) cu "Adonai" (Domnul meu) si in 17 locuri prin "Elohim" (Dumnezeu).

Aici puteti urmari liniile directoare ale statiilor transmiterii textului. Veti observa ca pana la Textul Masoretic sunt trei statii de text.
In continuare voi reda in stil autentic locurile unde Ihwh (Yhwh) a fost inlocuit cu Adonai (Domnul meu):
Geneza 18:3.
"şi a zis ingerul lui Iehova: „Dacă am căpătat favoare în ochii tăi, nu trece, te rog, de la robul tău."
Geneza 18:27.
Şi Avraam a răspuns ingerului lui Iehova şi a zis: „Iată acum, am îndrăznit să vorbesc, eu, care sunt pulbere şi cenuşă. 
Geneza 18:30.
Şi el a zis ingerului lui Iehova: „Să nu fii supărat, te implor, dacă vorbesc : poate că se vor găsi acolo treizeci“. Şi el i-a zis: „N-o voi face, dacă voi găsi acolo treizeci“.
Geneza 18:32.
Şi el a zis ingerului lui Iehova: „Oh, să nu fii supărat, te implor, şi voi mai vorbi numai de data aceasta: poate că zece se vor găsi acolo“. Şi el i-a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece“.
Geneza 19:18.
Şi Lot le-a zis ingerilor lui Iehova: „Va implor!" 
Geneza 20:4.
Dar Abimelec nu se apropiase de ea. Şi a zis ingerului lui Iehova „Vei ucide tu şi o naţiune dreaptă?"

Când a apărut saducheismul (negarea ingerilor) intre preoti, soferimii preotilor n-au schimbat numai cuvinte ci au si eliminat cuvinte, aranjand propozitiile in asa fel, ca si cum Dumnezeu s-a coborat si a vorbit cu oamenii.

Marturia interioara a Bibliei:

Exod 6:3. Eu m-am arătat (este vorba de aratare in vis) lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, ca Dumnezeul cel Prea-Inalt; dar n-am fost cunoscut de el sub numele meu ca "Iehova."
Ioan 1:18. Inca nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul nascut (al lui Dumnezeu), cel fiind la sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut.
1Timotei 6:16. El care singur are nemurirea, locuind într-o lumină de care nu te poţi apropia, pe care nici un om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea; lui onoare şi putere eternă! Amin. 
Evrei 13:2. Nu uitaţi primirea de straini ca oaspeţi, pentru că, prin aceasta, unii, fără să ştie, au găzduit îngeri.
Fapte 23:8. Pentru că saducheii zic că nu există înviere, nici înger, nici duh, dar fariseii le mărturisesc pe amândouă.
 
Exod 4:10

Şi Moise a zis lui Iehova: „Te rog, Iehova, eu nu sunt un om al cuvintelor, nici de ieri, nici de alaltăieri, nici de când vorbeşti tu robului tău, pentru că sunt greoi la gură şi greoi la limbă“


Exod 4:13

Şi el a zis: „Iehova, trimite, te rog, printr-o alta mana ce vrei a trimite“.


Exod 5:22

Şi Moise s-a întors la Iehova şi a zis: „Iehova, pentru ce ai făcut rău poporului acestuia? Pentru ce deci m-ai trimis?


Exod 15:17

Tu îi vei duce şi îi vei sădi pe muntele moştenirii tale,

la locu randuit pe care l-ai făcut locuinţa ta, Iehova,

locaşul sfânt, Iehova, pe care mâinile tale l-au întemeiat.


Exod 34:9

şi a zis: „Dacă am căpătat favoare în ochii tăi, Iehova, te rog, să mergi Iehova în mijlocul nostru; pentru că este un popor cu grumazul înţepenit; şi iartă-ne nelegiuirea şi păcatul nostru şi ia ne de moştenire“.

Numeri 14:17

Şi acum, te rog, să fie înălţată puterea lui Iehova, după cum ai vorbit tu, zicând:

Iosua 7:8

O, Iehova, ce voi zice după ce Israel a întors grumazul înaintea vrăjmaşilor săi?

Judecatori 6:15

Şi el i-a zis ingerului lui Iehova: „Ah, prin ce voi salva pe Israel? Iată, familia mea este cea mai săracă în Manase şi eu sunt cel mai mic în casa tatălui meu“.

Judecatori 13:8.

Atunci Manoah s-a rugat lui Iehova şi a zis: „Te rog, Iehova, să mai vină la noi solia lui Dumnezeu, pe care l-ai trimis, şi să ne înveţe ce să facem cu copilul care se va naşte“.

1Regi 3:10,15
"Şi cuvântul a fost bun în ochii lui Iehova, că Solomon a cerut acest lucru.
Şi Solomon s-a trezit şi, iată, a fost un vis."

"Şi a venit la Ierusalim şi a stat înaintea chivotului legământului lui şi a adus arderi-de-tot şi jertfe de pace şi a făcut un ospăţ tuturor slujitorilor săi."
1Regi 22:6
"Şi împăratul lui Israel a adunat pe profeţi, cam patru sute de oameni, şi le-a zis: „Să merg la luptă împotriva Ramot-Galaadului, sau să renunţ?“ Şi ei au zis: „Suie-te, şi Iehova îl va da în mâna împăratului!“
2Regi 7:6
Pentru că Iehova făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de care, un tropot de cai şi zarvă de oştire mare; şi au zis unul către altul: „Iată, împăratul lui Israel a tocmit pe împăraţii hetiţilor şi pe împăraţii egiptenilor ca să vină asupra noastră“.

2Regi 19:23
"Prin solii tăi l-ai batjocorit pe Iehova şi ai zis:
«M-am suit cu mulţimea carelor mele
pe înălţimea muntelui, spre ascunzişurile Libanului,
şi voi tăia cedrii săi cei înalţi, chiparoşii săi cei aleşi;
şi voi intra până la locuinţele lui cele mai îndepărtate, în pădurea câmpului său roditor."

Ezra 10:3

Şi acum să facem legământ cu Dumnezeul nostru că vom alunga toate soţiile şi pe cei care s-au născut din ele, după sfatul lui Iehova şi al acelora care tremură la porunca Dumnezeului nostru; şi facă-se după lege.

Neemia 1:11

Te rog, Iehova, fie urechea ta cu luare-aminte la rugăciunea robului tău şi la rugăciunea robilor tăi, cărora le place să se teamă de numele tău; şi fă, te rog, să reuşească robul tău astăzi şi dă-i să găsească îndurare înaintea bărbatului acestuia!“ Şi eu eram paharnicul împăratului.

Nehemia 4:14

Şi m-am uitat şi m-am ridicat şi am zis mai-marilor şi căpeteniilor şi restului poporului: „Nu vă temeţi de ei! Aduceţi-vă aminte de Iehova, care este mare şi înfricoşător, şi luptaţi pentru fraţii voştri, pentru fiii voştri şi pentru fiicele voastre, pentru soţiile voastre şi pentru casele voastre“.

Iob 28:28

Şi către om a zis: «Iată, temerea de Iehova, aceasta este înţelepciune; şi depărtarea de rău este pricepere!»

De unde a cunoscut Iov numele ui Dumnezeu?

Conform cu Exod 15:13, intre coborarea in Egipt si iesirea din Egipt au fost 400 de ani.

"Şi el i-a zis lui Avram: „Cu adevărat să ştii că sămânţa ta va locui temporar într-o ţară care nu este a sa şi îi vor înrobi şi îi vor asupri patru sute de ani."

In cartea lui Iov, Bildad a fost șuahit și Elifaz era un temanit. Șuah a fost un fiu al lui Avraam și Cheturei în Geneza 25:2. Teman era un nepot al lui Esau (Geneza 36: 11,15,42 și 1Cronici 1:36,53; 1 Cronici 1:45).

Fiindca pe atunci se traia inca mult, daca Iov a fost in generatia de dupa Teman, sau in a doua generatie de dupa Teman, el a putut prinde generatia lui Moise si de la ei sa auda despre numele lui Dumnezeu, sau chiar de la Moise prin socrul acestuita, Iethro.

Cartea lui Iov folosește numele divin, printre care si in Iov 1:21:

"Şi a zis:

“Gol am ieşit din pântecele mamei mele

şi gol mă voi întoarce acolo:

Iehova a dat şi Iehova a luat;

binecuvântat fie numele lui Iehova!“


Cu toate acestea, de fiecare dată cu excepția a două versete, numele divin este folosit de naratorul cărții (rol atribuit lui Moise) și nu de Iov sau prietenii săi. Iov foloseste numele divin de patru ori (Iov 1:21, Iov 28:28).

Psalmii 2:4

Cel care locuieşte în ceruri va râde, Iehova îşi va bate joc de ei.


Psalmii 16:2

Am spus lui Iehova: „Iehova, ca a ta bunatate n-am!“


Psalmii 22:19,30

Dar tu, Iehova, nu te depărta! Tăria mea, grăbeşte-te să-mi ajuţi!

...

O sămânţă ii va sluji; se va vorbi despre Iehova generaţiei care va veni.


Psalmii 30:8

Iehova, am strigat către tine şi ti-am cerut Iehova:


Psalmii 35:3,17,22

Iehova, intinde suliţa şi închide calea înaintea celor care mă urmăresc! Spune sufletului meu: „Eu sunt mântuirea ta“.

...

Iehova, până când vei privi? Scapă-mi sufletul din distrugerile lor, pe singurul meu de leii tineri!

...

Tu ai văzut, Iehova! Nu tăcea; Iehova, nu te depărta de mine!


Psalmii 37:12 (versetul 13?)

Iehova va râde de el, pentru că vede că-i vine ziua.


Psalmii 38:9,15,22

Iehova, toată dorinţa mea este înaintea ta şi geamătul meu nu-ti este ascuns.

...

Pentru că pe tine te aştept, Iehova! Tu vei răspunde, Iehova, Dumnezeul meu!

...

Grăbeşte-te să mă ajuţi, Iehova, mântuirea mea!


Psalmii 39:7

Şi acum, ce aştept eu, Iehova? Speranţa mea este în tine.


Psalmii 40:17

Eu însă sunt întristat şi sărac: Iehova se gândeşte la mine. Tu eşti ajutorul meu şi salvatorul meu; Dumnezeul meu, nu întârzia.


Psalmii 44:23

Trezeşte-te! Pentru ce dormi, Iehova? Ridică-te! Nu ne respinge pentru totdeauna!


Psalmii 51:15

Iehova, deschide-mi buzele, şi gura mea va vesti lauda ta.


Psalmii 54:4

Iată, Dumnezeu este ajutorul meu; Iehova este între cei care susţin sufletul meu.


Psalmii 55:9

Înghite-i, Iehova, împarte-le limba; pentru că am văzut violenţă şi certuri în cetate.


Psalmii 57:9

Te voi lăuda printre popoare, Iehova! Îţi voi cânta psalmi printre popoare!


Psalmii 59:11

Nu-i ucide, ca să nu uite poporul meu; fă-i să rătăcească prin puterea Ta şi prăbuşeşte-i, Iehova, scutul nostru!


Psalmii 62:12

Şi a ta, Iehova, este bunătatea, pentru că tu răsplăteşti fiecărui om după fapta lui.


Psalmii 66:18

Dacă aş fi privit nelegiuirea în inima mea, Iehova nu m-ar fi auzit:


Psalmii 68:11,17,19,22,26,32

Iehova a dat Cuvântul; mare este oştirea vestitoarelor

...

Carele lui Dumnezeu sunt douăzeci de mii, mii şi mii; Iehova este în mijlocul lor: un Sinai în locaşul sfânt

...

Binecuvântat să fie Iehova, care zilnic ne copleşeşte, Dumnezeu, mântuirea noastră. Oprire.

...

Iehova a zis: „Voi aduce înapoi din Basan, voi aduce înapoi din adâncurile mării,

...

Binecuvântaţi în adunări pe Dumnezeu, pe Iehova, voi, cei din izvorul lui Israel!

...

Cântaţi lui Dumnezeu, împărăţii ale pământului, cântaţi psalmi lui Iehova – Oprire –


Psalmii 73:20

Ca un vis la deşteptare, Iehova, le vei dispreţui chipul când te vei trezi.


Psalmii 77:2,7

În ziua necazului meu l-am căutat pe Iehova; mâna mea era întinsă în timpul nopţii şi nu a obosit; sufletul meu refuza să fie mângâiat.

...

Va respinge Iehova pentru totdeauna? Şi nu-si va mai arăta el bunăvoinţa?


Psalmii 78:65

Atunci Iehova s-a trezit ca din somn, ca un viteaz care strigă însufleţit de vin,


Psalmii 79:12

şi întoarce vecinilor noştri de şapte ori în sânul lor ocara cu care te-au insultat pe tine, Iehova!


Psalmii 86:3,4,5,8,9,12,15

Îndură-te de mine, Iehova, pentru că strig către tine toată ziua.

Înveseleşte sufletul slujitorului tău, pentru că spre tine, Iehova, îmi înalţ sufletul.

Pentru că tu, Iehova, eşti bun şi gata să ierţi şi bogat în bunătate către toţi cei care te cheamă.

...

Iehova, nimeni nu este ca tine între dumnezei şi nimic nu este ca faptele tale.

Toate naţiunile pe care le-ai făcut vor veni şi se vor închina înaintea ta, Iehova, şi vor glorifica numele tău.

Te voi lăuda din toată inima mea, Iehova, Dumnezeul meu, şi voi glorifica numele tău pentru totdeauna.

Dar tu, Iehova, eşti un Dumnezeu îndurător şi milos, încet la mânie şi bogat în bunătate şi adevăr.


Psalmii 89:49,50

Unde sunt, Iehova, îndurările tale dintâi, pe care, în credincioşia ta, le-ai jurat lui David?

...

Adu-ti aminte, Iehova, de ocara slujitorilor tăi, de multe popoare o port în sânul meu


Psalmii 90:1,17

Iehova, tu ai fost locuinţa noastră din generaţie în generaţie.

...

Şi bunăvoinţa lui Iehova Dumnezeului nostru să fie peste noi; şi întăreşte lucrarea mâinilor noastre peste noi; da, lucrarea mâinilor noastre, întăreşte-o.


Psalmii 110:5

Iehova la dreapta ta îi va zdrobi pe împăraţi în ziua mâniei sale.


Psalmii 130:2,3,6

Doamne, ascultă glasul meu! Urechile Tale să fie atente la glasul cererilor mele.

Iah, dacă vei lua aminte la nelegiuiri, Iehova, cine va rămâne?

...

Sufletul meu pe Domnul mai mult decât străjerii dimineaţa, da, decât străjerii dimineaţa.
Isaia 3:17,18
de aceea Iehova va pleşuvi creştetul capului fiicelor Sionului şi Iehova le va dezgoli goliciunea.
În ziua aceea, Iehova va înlătura podoaba gleznelor şi sorişorii şi lunişoarele,


Isaia 4:4 
după ce va spăla Iehova murdăria fiicelor Sionului şi va curăţi sângele Ierusalimului din mijlocul lui, prin duhul de judecată şi prin duhul de ardere.
Isaia 6:1,8,11
În anul morţii împăratului Ozia l-am văzut pe Iehova şezând pe un tron, înalt şi ridicat; şi poalele lui umpleau templul.
... 
Şi am auzit glasul lui Iehova, zicând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru noi?“ 
... 
Atunci am zis: „Iehova, până când?“
Şi el a zis: „Până vor rămâne pustiite cetăţile, fără locuitori, şi casele fără oameni, şi ogoru va fi pustiit cu totul,

Isaia 7:10,14
Şi Iehova i-a vorbit din nou lui Ahaz,
...
De aceea, Iehova insuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată şi va naşte un fiu şi-i va pune numele Emanuel.
Isaia 8:7
de aceea, iată, Iehova va aduce peste ei apele puternice şi multe ale râului, pe împăratul Asiriei şi toată gloria lui. Şi el se va sui în toată albia lui şi va trece peste toate malurile lui.

Isaia 9:8,17
Iehova a trimis un cuvânt în Iacov şi el cade asupra lui Israel.
...
de aceea Iehova nu se va bucura de tinerii lui şi nu se va îndura de orfanii lui şi de văduvele lui. Pentru că fiecare este un făţarnic şi un răufăcător şi orice gură vorbeşte nebunie. Pentru toate acestea, mânia sa nu se abate şi mâna sa este tot întinsă.
Isaia 10:12 
Şi va fi: după ce Iehova va împlini toată lucrarea sa peste muntele Sion şi peste Ierusalim, voi pedepsi rodul îngâmfării inimii împăratului Asiriei şi gloria ochilor săi trufaşi.
Isaia 11:11 
Şi va fi: în ziua aceea, Iehova işi va întinde din nou mâna, a doua oară, ca să dobândească rămăşiţa poporului său, care va fi rămas, din Asiria, şi din Egipt, şi din Patros, şi din Cuş, şi din Elam, şi din Şinear, şi din Hamat, şi din insulele mării.
Isaia 21:6,8,16 
Pentru că aşa mi-a zis Iehova: „Du-te, pune o santinelă să spună ce vede“
...
Şi a strigat ca un leu: „Iehova, stau mereu la turnul de strajă ziua şi sunt pus de veghe în toate nopţile!“
...
Pentru că aşa mi-a zis Iehova: „Încă un an, după anii unui lucrător plătit, şi toată gloria Chedarului se va duce.
 
Isaia 28:2 
Iată, Iehova are pe unul tare şi puternic, ca o furtună cu grindină şi un vârtej distrugător; ca o furtună de ape puternice care năvălesc, o va surpa la pământ cu mâna.
Isaia 29:13 
Şi Iehova a zis: „Pentru că poporul acesta se apropie cu gura lor şi mă onorează cu buzele lor, dar inima lor este departe de mine şi temerea lor de mine este o poruncă învăţată de la oameni,
Isaia 30:20 
Şi Iehova vă va da pâinea necazului şi apa strâmtorării. Şi învăţătorii tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe învăţătorii tăi.
Isaia 37:24 
L-ai batjocorit pe Iehova prin slujitorii tăi şi ai zis: «Cu mulţimea carelor mele m-am suit pe înălţimea munţilor, pe coastele abrupte ale Libanului; şi voi tăia cedrii lui cei înalţi, chiparoşii lui cei aleşi, şi voi ajunge pe înălţimea lui cea mai îndepărtată, în pădurea câmpiei lui roditoare
Isaia 38:14,16
Ca rândunica sau cocorul, aşa ciripeam; mă văitam ca o porumbiţă. Ochii mei se topeau privind în sus: „Iehova, sunt în strâmtorare, nu mă lăsa!“
„Iehova, prin aceste lucruri trăiesc şi în toate acestea este viaţa duhului meu; şi tu m-ai întărit şi mi-ai dat viaţa.
Isaia 49:14
Şi Sionul a zis: „Iehova m-a părăsit şi Iehova m-a uitat!“
Plangerile 1:14,15,15

Jugul nelegiurilor mele este legat de mâna sa; s-au împletit împreună, s-au suit pe grumazul meu; a făcut să se piardă puterea mea. Iehova m-a dat în mâinile lor, nu mă pot ridica.

Iehova a doborât pe toţi puternicii mei în mijlocul meu; a chemat asupra mea o adunare, ca să zdrobească pe tinerii mei. Iehova a călcat în teasc pe fecioara, fiica lui Iuda.

Plangerile 2:1,2,5,7,18,19,20

Cum a acoperit Iehova cu un nor în mânia sa pe fiica Sionului! A aruncat din ceruri pe pământ frumuseţea lui Israel şi nu si-a amintit în ziua mâniei sale de aşternutul picioarelor sale!
Iehova a înghiţit toate locuinţele lui Iacov şi n-a cruţat. A dărâmat în furia sa întăriturile fiicei lui Iuda; a aruncat la pământ, a profanat împărăţia şi pe căpeteniile ei.
...
Iehova a ajuns ca un vrăjmaş, a înghiţit pe Israel; i-a înghiţit toate palatele, i-a dărâmat întăriturile şi a înmulţit suspinul şi plângerea fiicei lui Iuda.
...
Iehova a îndepărtat altarul său, a părăsit locaşul său cel sfânt; a dat în mâna vrăjmaşului zidurile palatelor lui; ei au scos un strigăt în casa lui Iehova, ca într-o zi de adunare de sărbătoare.
...
Inima lor a strigat către Iehova. Zid al fiicei Sionului, fă să curgă lacrimi zi şi noapte ca un pârâu; nu-ţi da odihnă, să nu înceteze fiica ochiul tău!
Trezeşte-te, strigă noaptea la începutul străjilor; varsă-ţi inima ca apa înaintea feţei lui Iehova! Ridică-ţi mâinile spre el pentru viaţa pruncilor tăi care leşină de foame la capătul oricărei străzi.
Vezi, Iehova, şi ia aminte cui i-ai făcut astfel! Să mănânce femeile rodul lor, pe pruncii pe care-i îngrijesc? Să fie ucişi preotul şi profetul în locaşul sfânt al lui Iehova?

Plangerile 3:31,36,37,58

Pentru că Iehova nu va respinge pentru totdeauna;
...
să nedreptăţească pe un om în cauza lui – nu vede Iehova?
Cine este acela care zice ceva şi se împlineşte fără ca să fi poruncit Iehova?
...
Iehova, tu ai apărat cauza sufletului meu; mi-ai răscumpărat viaţa.
Ezechiel 18:25,29
 
Şi voi ziceţi: «Calea lui Iehova nu este dreaptă!» Ascultă acum, casă a lui Israel: Nu este calea mea dreaptă? Oare nu căile voastre nu sunt drepte?
...
Dar casa lui Israel zice: «Calea lui Iehova nu este dreaptă!» Casă a lui Israel, nu sunt căile mele drepte? Oare nu căile voastre nu sunt drepte?

Ezechiel 21:13 

Da, este o încercare; şi ce dacă nici toiagul dispreţuitor nu va fi?“, zice Iehova Dumnezeu.

Ezechiel 33:17,29

Totuşi fiii poporului tău zic: «Calea lui Iehova nu este dreaptă!» Dar calea lor nu este dreaptă.
...
Şi vor cunoaşte că eu sunt Iehova, când voi face ţara un pustiu şi o groază, pentru toate urâciunile lor pe care le-au făcut».

Daniel 1:2
Şi Iehova a dat în mâna lui pe Ioiachim, împăratul lui Iuda, şi parte din vasele casei lui Dumnezeu; şi el le-a dus în ţara Şinear, în casa dumnezeului său; şi a dus vasele în casa vistieriei dumnezeului său.
Daniel 9:3,4,7,9,15,16,17,19,19,19.
Şi mi-am îndreptat faţa către Iehova Dumnezeu, ca să-L caut prin rugăciune şi cereri, cu post şi sac şi cenuşă.
Şi m-am rugat lui Iehova, Dumnezeului meu şi mi-am făcut mărturisirea şi am zis: «Vai, Iehova, Dumnezeule mare şi înfricoşător, care păstrezi legământul şi îndurarea către cei care te iubesc şi păzesc poruncile tale!  
...
A ta, Iehova, este dreptatea, iar a noastră ruşinea feţei, cum în ziua aceasta bărbaţilor lui Iuda şi locuitorilor Ierusalimului şi întregului Israel, celor de aproape şi celor de departe, în toate ţările unde i-ai alungat din cauza necredincioşiei lor, cu care au fost necredincioşi împotriva ta.
...
La Iehova Dumnezeul nostru sunt îndurări şi iertări;
...
Şi acum, Iehova, Dumnezeul nostru, care ai scos pe poporul tău din ţara Egiptului cu mână tare şi ti-ai făcut un nume, ca în ziua aceasta: noi am păcătuit, noi am făcut rău.
16. Iehova, după toate dreptăţile tale, să se întoarcă, te rog, mânia ta şi furia ta de la cetatea ta, Ierusalim, muntele tău cel sfânt; căci pentru păcatele noastre şi pentru nelegiuirile părinţilor noştri, Ierusalimul şi poporul tău e o batjocură pentru toţi cei din jurul nostru.
17. Şi acum, Dumnezeul nostru, ascultă rugăciunea robului tău şi cererile lui şi, pentru tine Iehova, fă să strălucească faţa fa peste locaşul tău cel sfânt care este pustiit.
...
Iehova, ascultă! Iehova, iartă! Iehova, auzi şi lucrează; nu întârzia, pentru tine, Dumnezeul meu, pentru că cetatea ta şi poporul tău se numesc după numele tău». 
Amos 5:16
Căutaţi pe Iehova şi veţi trăi, ca nu cumva el să izbucnească în casa lui Iosif ca focul şi s-o mistuie şi să nu fie nimeni în Betel care să-l stingă.

Amos 7:7,8
Aşa mi-a arătat; şi, iată, Iehova stătea pe un zid făcut cu firul cu plumb, cu un fir cu plumb în mâna sa.
8. Şi Iehova mi-a zis: „Ce vezi, Amos?“ Şi eu am zis: „Un fir cu plumb“. Şi Iehova a zis: „Iată, voi pune un fir cu plumb în mijlocul poporului meu Israel, nu voi mai trece pe lângă ei.

Amos 9:1
Am văzut pe Iehova stând pe altar. Şi el a zis: „Loveşte capitelul, ca să se clatine pragurile şi zdrobeşte-l în bucăţi peste capetele tuturor; şi voi ucide cu sabia pe ultimul dintre ei; acela dintre ei care fuge nu va scăpa prin fugă şi acela dintre ei care scapă, nu va fi scăpat.

Mica 1:2
Ascultaţi, voi, toate popoarele! Ia aminte, pământule, şi tot ce este pe tine! Şi Domnul meu Iehova să fie martor împotriva voastră, Iehova din templul său cel sfânt!

Zaharia 9:4
Iată, Iehova va pune stăpânire pe el şi îi va zdrobi puterea în mare şi va fi mistuit de foc.
 
Maleachi 1:12,14
 „Dar voi îl profanaţi prin aceea că ziceţi: «Masa lui Iehova este întinată; şi rodul ei, mâncarea ei, de dispreţuit!»
...
14. „Da, blestemat fie înşelătorul care are în turma sa o parte bărbătească şi face o promisiune şi jertfeşte lui Iehova ce este stricat! Pentru că eu sunt un împărat mare“, zice Iehova al oştirilor, „şi numele meu este înfricoşător printre naţiuni“.

Aici se inceheie prezentarea acelor 134 de locuri unde numele lui Dumnezeu, Iehova, a fost inlocuit cu Adonai (Domnul meu). Avand in vedere ca mai sunt alte 17 locuri unde numele divin, Iehova, a fost schimbat cu titlul Elohim (Dumnezeu), avem un total de 151 locuri. Motivul real nu este "extrema reverenta" fata de numele divin, ci mai degraba neiubirea lui, asa cum este scris:
 „Un fiu onorează pe tatăl şi un slujitor pe stăpânul său. Dacă deci eu sunt tată, unde este onoarea mea? Şi dacă sunt Domn, unde este temerea de mine? zice Iehova oştirilor către voi, preoţilor, care dispreţuiţi numele meu şi ziceţi: «Cu ce am dispreţuit numele tău?»

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.