vineri, 12 decembrie 2014

Faceţi toate în Numele Domnului Isus (Ieshua)

Romana
Coloseni 3:17 "Şi totul, orice faceţi în cuvânt sau în faptă, faceţi toate în Numele Domnului Isus, mulţumind lui Dumnezeu Tatăl prin El."
Engleza
Colossians 3:17
International Standard Version
And whatever you do, whether by speech or action, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.
Aramaica tradusa in engleza

Aramaic Bible in Plain English
And everything that you perform in word and in works, do in the name of our Lord Yeshua The Messiah and give thanks by him to God The Father.

Maghiara

Kolossé 3:17 "És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa."

  ‘Three Witnesses’. - F.C. Conybeare in the Hibbert Journal

According to Conybeare:
"Eusebius cites this text (Matt28:19) again and again in works written between 300 and 336, namely in his long commentaries on the Psalms, on Isaiah, his Demonstratio Evangelica, his Theophany ...in his famous history of the Church, and in his panegyric of the emperor Constantine. I have, after a moderate search in these works of Eusebius, found eighteen citations of Matthew 28:19, and always in the following form‘Go ye and make disciples of all the nations in My name, teaching them to observe all things, whatsoever I commanded you.’"

Conform lui Conybeare: 
"Eusebiu citează acest text (Mat. 28:19) iar și iar în lucrări scrise între 300 și 336, și anume în comentariile sale lungi pe Psalmi, pe Isaia, lui Demonstratio Evangelica, Botezului lui ... în celebra sa Istorie a Bisericii , și în panegiric lui de împăratul Constantin. Eu, după o căutare moderată în aceste opere de Eusebiu, am găsit optsprezece citate Matei 28:19, și întotdeauna în următoarea formă: "Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, în Numele Meu, învățați-i să păzească tot, orice v-am poruncit. "

FRED. C. CONYBEARE

OXFORD
THE HIBBERT JOURNAL 
Vol. I. No. 1 OCTOBER 1902, PAGES 102-108
 
Matei 28:18,19  text pus in paranteze in traducerea Young's Literal Translation, aratand originea nesigura

19having gone, then, disciple all the nations, (baptizing them — to the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, 20teaching them to observe all, whatever I did command you,) and lo, I am with you all the days — till the full end of the age.’

 Matei 28:

18 Şi Ieşhua, apropiindu-se, le-a vorbit, spunând: „Toată autoritatea mi-a fost dată în cer  şi pe pământ.
19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate naţiunile, (botezându-i) în numele meu1,   
20 Învăţându-i să păzească toate câte
    v-am poruncit! Şi, iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului“. 


1 Verset luat în conformitate cu Biblia Episcopului erudit Lucian al Antiochiei (martir creştin care a trăit în secolul III-IV), moştenită de discipolul său Episcopul Eusebiu de Cesareea, şi citată înainte de Conciliul de la Niceea. Eusebiu De Cesareea şi Aprahates, doi episcopi pezenţi la Conciliul de la Niceea din 325, citează diferit acest verset.

 O temere adevarata:
Ceea ce ar trebui să vadă creştinii este că toţi aceia care au fost botezaţi în formula:
"în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt" sunt de fapt botezaţi după modelul (inventat al) bisericii romano-catolice şi nu după cel al apostolilor. Iar BR-C este o ramura mai moderata a curentelor gnostice timpurii.
Iar cine are "modelul" (prototipul), poate pretinde ca produsul este al lui.
Cardinalului iezuit Augustin Bea, avertiza tacit: 
"papa este "tatăl tuturor credincioşilor", şi pentru credincioşii evanghelici, care au botezul valabil, este necesară numai o reîntoarcere plină de dragoste în sânul bisericii mamă." (O. Markmann, Irrtümer der katholischen Kirche, pag. 22). 

Ce inseamna "botezat valabil", dupa parerea BR-C?
Cel în numele "Sfintei Treimi". 

Iata un mic comentariu, care explica toate:

"Astfel Papa Ioan XIII în 1962, a convocat un Consiliul Ecumenic II, la Vatican, şi a spus atât corpului catolic prezent, cât şi liderilor protestanţi să unească cultele lor cu Roma (ce s-a şi întâmplat în sens vag). Papa Ioan a folosit următoarea formulă: "v-aţi putea unii cu noi pentru că aveţi botezul nostru"."

„In singurul Codice (versiune) în care am fi avut păstrată o versiune mai veche, şi anume versiunea Siriacă Sinaitic şi în manuscrisul cel mai vechi Latin, paginile care conţin sfârşitul lui Matei sunt dispărute.” ( F.C. Conybeare).Botez facut "in numele Domnului Ieshua". 

https://plus.google.com/117570215620061239028/posts/CEnv5yqFRTu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.